Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Projekt mot fimpar och passiv rökning

Varje år slängs cirka en miljard fimpar på gator och torg i Sverige, vilket gör fimpen till vårt överlägset vanligaste skräp. Eftersom fimparna oftast slängs på marken åker de lätt ned i dagvattenbrunnar och ut i havet. Ibland används till och med också dagvattenbrunnarna felaktigt som fimpbehållare. Fimparna innehåller plast och gifter, bland annat kadmium som finns i batterier, och riskerar att göra stor skada i naturen under en lång tid. Fimpar står enligt den nationella skräpmätningen 2020 för 62 % av allt skräp.

Lomma kommun startat ett projekt för att minska problemet med nedskräpning av framför allt fimpar, och även minska passiv rökning. Vi har:

 • Undersökt och omlokaliserat fimpbehållare, fimpomater och nikotinkaninen.
  På vissa ställen har placeringarna varit olämpligt placerade nära kollektivtrafikens område utomhus, vilket är en av de platser där det är förbjudet att röka på enligt lagen om tobak och liknande produkter. För att undvika att människor blir utsatta för ofrivillig tobaksrök har därför justeringar gjorts av platserna. Att ha fimpbehållare och dylikt bredvid till exempel en busshållplats sänder ut signaler om att det är ok att röka där och kan bidra till normaliseringen av passiv rökning.
 • Satt upp informationsskyltar. Tanken med informationsskyltarna är att synliggöra platser där man kan röka med minskad risk för att utsätta andra för passiv rökning och där det finns möjlighet att slänga sin fimp. Skyltarna ska sitta en bit ifrån de vanliga gångstråken så att människor som vistas vid platser där det enligt lag är förbjudet att röka, kan slippa detta. På skyltarna finns bland annat information om riskerna med passiv rökning.
 • Placerat ut informationsgrafik på marken. Informationen på marken är tänkt som en vänlig knuff i rätt i riktning till en närliggande fimpbehållare. Eftersom fimpar ofta hamnar i dagvattenbrunnar och sedan vidare ut i havet finns det även budskap vid vissa brunnar i kommunen.
Markgrafik
 • Tagit fram affischer om vad som gäller vid olika platser. Affischer har tagits fram och kan användas av sådana verksamheter som omfattas av lagen om tobak och liknande produkter. De rökfria utomhusmiljöerna i lagen är:
  - uteserveringar
  - utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel
  - inhägnade idrottsanläggningar utomhus
  - lekplatser som allmänheten har tillträde till
  - entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
  - skolgårdar och utomhusplatser inom barnomsorgen.
  Du hittar alla affischer här.
 • Beställt fickaskkoppar som kan hämtas gratis hos Kontaktcenter. Fickaskkoppar kan vara bra vid de tillfällen man är långt från en fimpbehållare eller papperskorg. Med en portabel och återanvändbar fickaskkopp kan man undvika att fimpar hamnar i naturen. Kommunen har beställt in ett begränsat lager och kommer att göra en utvärdering om fler ska beställas eller inte.
Fickaskkopp
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv