Datum: | Nyheter: Övergripande, Äldreomsorg

Stort intresse för sommarvikariat inom äldreomsorgen

Stora sessionssalen i kommunhuset i bakgrunden syns en powerpoint

Under vår och försommar har intresset för ett sommarvikariat inom äldreomsorgen varit stort i Lomma kommun. Av över 400 sökande har 104 personer fått anställning i kommunens hemtjänst och på våra särskilda boenden.

Detta goda resultat tillskrivs den rekryteringskampanj som genomförts sedan början av året. Kampanjen har bland annat gått ut på att marknadsföra brett på sociala medier och att samarbeta med Merit, ett företag inom utbildning och coaching. I år erbjöds även alla sommarvikarier Skånetrafikens sommarbiljett i samband med anställning, vilket också varit mycket uppskattat.

Välkomststräff och introduktionsutbildning

Vikarierna har vid fyra olika tillfällen bjudits in till välkommstträff i Stora sessionssalen på kommunhuset. Träffarna syftade dels till att välkomna vikarierna till Lomma kommun, och dels till att ge vikarierna en möjlighet att lära känna varandra. Under träffen pratade man bland annat om:

 • Att vara anställd i Lomma kommun
 • Äldreomsorgen i Lomma och Bjärred
 • Viktiga lagar inom omsorgen

Chefer, samordnare och verksamhetsplanerare fanns också på plats för att berätta om sina verksamheter.

Välkomstträffarna är en del av ett nytt introduktionsprogram för sommarvikarier, som omfattar både digital utbildning och utbildning på plats.

I den digitala introduktionen ingår:

 • Basala hygienrutiner
 • Jobba säkert med läkemedel
 • Nya Demens ABC
 • Munhälsa
 • Nationella värdegrunden
 • Social dokumentation

Till utbildningar på plats ingår:

 • Delegeringsutbildning
 • Förflyttningsteknik och rehabiliterande förhållningssätt
 • Brevidgång

Utbildningarna omfattar sammanlagt 20 timmar undervisning. Bredvidgången är, beroende på tidigare erfarenhet i yrket, mellan 2–5 arbetsdagar lång.

Varmt välkomna önskar vi våra sommarvikarier!

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Navigera vidare

Arkiv