Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor, Övergripande

LED-gatubelysning för en ljusare framtid!

Belysning

Kommunen arbetar just nu med ett större investeringsprojekt kopplat till energieffektivisering som innebär att vi byter ut en stor del av kommunens gatubelysning till LED-armaturer. Här kan du läsa vad det innebär, varför vi gör det och hur du påverkas av det.

Energieffektivisering är en viktig åtgärd för att minska vårt energibehov och bidra till en mer hållbar framtid. Ett sätt att effektivisera energianvändningen i kommunen är genom att byta ut traditionella glödlampor mot LED-armaturer.

Kommunens gatubelysning består av drygt 7000 ljuspunkter. Vi har under de senaste åren successivt bytt ut armaturer till LED. I det projekt som genomförs just nu, med start 1 juli 2023 byts drygt 3000 armaturer ut till LED. Vi räknar med att spara ca 60 – 80 % i energiförbrukning per armaturbyte till LED.

Varför gör vi detta?

Att byta till LED-belysning har flera fördelar när det kommer till att spara både energi och pengar. Bland annat är LED-armaturer är mer energieffektiva jämfört med traditionella glödlampor. De förbrukar betydligt mindre energi och omvandlar merparten av den till ljus i stället för att slösa bort den som värme.

LED-armaturer har även en längre livslängd än andra typer av lampor. Detta innebär att vi inte behöver byta ut lamporna lika ofta, vilket sparar både tid och pengar på lång sikt.

Initialkostnaden för att byta till LED-armaturer kan vara högre än för andra lampor. Vi räknar dock med att de lägre energikostnaderna kompenserar för detta över tid, vilket gör det till en bra investering för kommunen.

Hur påverkas jag?

Du kan märka att gatubelysning ibland står tänd dagtid. Detta beror på att belysningen testas, och beror inte på något fel.

Om du ser att arbete utförs i ditt område – parkera din bil så att lyktstolparna står fria.

Många lyktstolpar står nära häckar och annan vegetation längs tomtgränser. Vi kommer därför att behöva hjälpas åt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att genomföra projektet. Om du har lyktstolpar nära din häck eller annan växtlighet – se till att klippa stolpen fri så att arbetet kan utföras och att armaturerna kan lysa fritt och fylla sin funktion.

På sidan Träd och häckar vid tomtgräns Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad som gäller.

Tillsammans mot en ljusare framtid

Byte till LED-armaturer är en enkel åtgärd med stor potential att minska energiförbrukningen och därmed även koldioxidutsläppen. Det är ett steg mot en mer energieffektiv och hållbar framtid där vi tar tillvara på resurserna på ett mer ansvarsfullt sätt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Navigera vidare

Arkiv