Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

T-bryggans badvattenkvalitet

T-bryggan

Att Hamnhusen (T-bryggan) klassas som en badplats med dålig badvattenkvalitet innebär att vi måste avråda från bad under hela sommaren. Det råder dock inte badförbud.

Bakteriehalten kan variera stort under sommaren och det finns risk att badvattnet kan innehålla förhöjda bakteriehalter. Vi tar badvattenprover varannan vecka under badsäsongen.

Alla prov som tagits 2023 på våra EU-bad har varit tjänliga, här hittar du de senaste badvattenproven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Hamnhusens badvattenkvalitet - Lomma kommun Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Badvattenproverna analyseras utifrån de mikrobiologiska parametrarna Escherichia coli (E-coli) och Intestinala enterokocker. Båda parametrar är så kallade indikatorbakterier som finns i tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. Förhöjda halter av dessa parametrar innebär att risken är förhöjd att det finns andra smittsamma mikroorganismer i vattnet.

Varje vattenprov får en bedömning efter att bakteriehalterna i vattnet analyserats.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet. Ju högre bakteriehalt i badvattnet desto större risk är det att bli smittad.

2022 samt i år (2023) har ännu inga otjänliga prover påträffats vid några av kommunens EU-bad.

En bedömning kommer att göras inför 2024 men eftersom EU-bad klassificeras med de senaste fyra åren som grund så kommer Lomma Kommun även nästa år behöver avråda från bad vid T-bryggan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv