Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Övergripande

Senaste nytt från kommunstyrelsen den 21 juni

Flygfoto över ett par gator med detaljplanens område markerat i gult. Ett 15-tal villor ligger runt en park.

Detaljplaneområdet vid "Lövstedts väg" i Bjärred. Här möjliggörs fyra byggrätter för bostadshus. Lövstedts väg är gatan som ramar in området i söder.

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 21 juni. Här kommer en sammanfattning av några av ärendena. Protokoll från sammanträdet publiceras inom kort.

Detaljplan i centrala Bjärred antagen

Kommunstyrelsen har beslutar att anta en detaljplan för ”Lövstedts väg”, ett planområde strax söder om Bjärreds centrum. Planens syfte är att pröva om en del av ett parkområde är lämpligt för bostadsändamål.

Gällande översiktsplan uppmuntrar förtätning inom Bjärred och denna detaljplan förverkligar den ambitionen.

Ändrade förutsättningar för verksamhetsområdet vid Malmövägen

På lång sikt är ambitionen att omvandla verksamhetsområdet Norr Vinstorp inne i Lomma tätort till bostadsområde. För att driva på detta viktiga förtätnings- och omvandlingsprojekt bör en utflytt av lämpliga verksamheter från Norr Vinstorp prioriteras.

Kommunstyrelsen vill nu därför ge företag på Norr Vinstorp möjlighet att flytta till det planerade verksamhetsområdet längs Malmövägen vid E6, även om de inte fullt ut uppfyller riktlinjerna för området. Till exempel ska större byggnader än vad som anges i riktlinjerna prövas och även företag med en mer traditionell verksamhetsprofil kunna godtas.

Riktlinjerna för verksamhetsområdet vid E6 är dock fortfarande att i största mån utveckla ett område för kunskapsintensiva företag, som verkar för en hållbar utveckling.

Planeringsavdelningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för verksamhetsområdet vid Malmövägen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Navigera vidare

Arkiv