Datum: | Nyheter: Uppleva & göra, Bygga bo & miljö, Kommun & politik

Tänk på säkerheten kring din pool

Fötter i vatten i en blå pool

Sommaren är här och badsäsongen har inletts. Antalet pooler i Lomma kommun har ökat och det är viktigt att tänka på säkerheten runt poolen för att förhindra olyckor.

Enligt ordningslagen ska bassänger vara försedda med säkerhetsanordningar som ger ett tillräckligt skydd mot olyckor, med särskild hänsyn tagen till olyckor med barn. Det är poolens ägare som är ansvarig för säkerheten kring poolen.

Det går även att läsa i plan- och bygglagen att din tomt, inklusive anläggningar på den, ska skötas så att olycksfall begränsas.

Boverkets byggregler listar råd som bland annat säger att lämpliga skyddsanordningar kan vara:

  • ett minst 0,9 meter högt staket som barn inte kan krypa under eller klättra över
  • grindar i staketet som inte bör kunna öppnas av barn
  • en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd
  • att utloppsöppningarna förses med galler eller dylikt där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredställande säkerhet mot olyckor.

Läs mer om hur du kan öka barnsäkerheten: Barnsäker pool och trädgårdsdamm (msb.se) Länk till annan webbplats.

 

OBS! När du fyller din pool, tänk på att fylla långsamt och på natten för att inte överbelasta vattenledningsnätet. Täck över poolen när den inte används, då minskar du avdunstningen av vatten. (Om det råder bevattningsförbud får du inte lov att fylla din pool eller badtunna med dricksvatten.)

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Navigera vidare

Arkiv