Datum: | Nyheter: Övergripande

Nu är resultatet från medborgarundersökningen här

En jättelång träbrygga leder ut mot horisonten.

98 % tycker att Lomma kommun är en mycket eller ganska bra plats att bo på. Och resultatet kring hur ni upplever skola och förskola är högst i landet. Det är några av resultaten från Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning.

Varje år deltar Lomma kommun i SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet att undersöka hur ni kommuninvånare ser på kommunen. Medborgarundersökning skickades ut under hösten 2022 till 1 200 individer genom ett slumpmässigt urval i åldern 18 år och uppåt. 43 % svarade på undersökningen i jämförelse med riket där 36 % svarade. Stort tack till alla som deltog!

Resultaten för 2022 visade bland annat att:

  • 98 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på en delad femte plats i landet tillsammans med Höganäs kommun.
  • 90 % av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på delad sjätte plats i landet tillsammans med grannkommunen Lund.
  • 86 % av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. I jämförelse med andra kommuner ligger Lomma kommun på andra plats i landet.

Undersökningen mäter vad ni kommuninvånare tycker fungerar bra och mindre bra i vår kommun. Exempel på några områden som tas upp i enkäten är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället och förtroende.

Positiv feedback

Ni är positiva till hur kommunen driver exempelvis förskola, grundskola, underhåll och skötsel av vägar samt upplever en trygghet i kommunen och stora delar av vår boendemiljö. De som deltog i undersökningen angav även att man bor på ett rimligt avstånd från både studier och arbete, vårdcentral, apotek och livsmedelsbutiker samt är nöjda med våra cykel- och gångvägar.

Sedan 2021 har förskole- och grundskoleverksamheten fått ett uppsving. Hela 99 % av er upplever förskolan som ganska eller mycket bra vilket är högst i landet. Motsvarande siffra för grundskolan är 95 %, vilket också är högst i landet. Kommuninvånarna anser även att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter samt aktiviteter, exempelvis författarbesök, sagostunder och bokklubbar är positivt. Jämfört med andra kommuner ligger Lomma på en andra plats i landet gällande bibliotekens utbud.

Vad kan bli bättre?

Samtidigt vill ni enligt svaren i undersökningen bland annat att kommunen arbetar vidare med äldreomsorgen och det lokala kultur- och nöjeslivet. Sedan 2021 har det dock skett en förbättring av er upplevelse av det lokala kultur- och nöjeslivet. Ni vill även att kommunen ska utveckla hur vi arbetar med bemötande och inflytande och vill gärna vara mer delaktiga i kommunens utvecklingsarbete, exempelvis genom medborgardialog eller brukarråd.

Områden där en försämring upplevs jämfört med tidigare år är bland annat vår information vid större förändringar.

Idrott, motion och friluftsliv upplevs generellt sett positivt men möjlighet till belysta motionsspår saknas.

Tidigare år har det gått att urskilja ett miljötänk i enkätsvaren då flertalet angett att de vill se fler laddstationer för elbilar i kommunen och ett utvecklat utbud på närliggande återvinningscentraler där man kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik. En trend som vi ser ökar i medborgarundersökningen för 2022. Ni ser gärna att det finns bättre möjligheter att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort det med bil eller annat motordrivet fordon. Ni vill också att informationen ska öka kring vad man själv kan göra för att minska sitt klimatavtryck.

Även om de flesta känner trygghet i kommunen visar undersökningen också att det finns en osäkerhet och oro för inbrott, identitetsstöld och narkotikahandel. Likaså tycker ni som svarat på enkäten att polisens närvaro i kommunen kan förbättras.

Kontakt

Medborgarundersökningen är omfattande och materialet är svårt att ta till sig genom delning här på lomma.se. Är du intresserad av att ta del kommunens resultat i sin helhet kan du kontakta oss via info@lomma.se.

Olika sätt att påverka

Om du som invånare känner dig otrygg finns det möjlighet att påverka detta genom att rapportera otrygga platser i kommunen Länk till annan webbplats.. Vi använder detta underlag i vårt trygghetsförebyggande arbete.

Du kan även komma i kontakt med oss genom följande sätt:

Lämna en synpunkt

Gör en felanmälan om du exempelvis ser trasig belysning eller överfull papperskorg Länk till annan webbplats.

Eller ring oss på 040-641 10 00 eller mejla via info@lomma.se så hjälper vi dig med din fråga.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Annica Walker

Navigera vidare

Arkiv