Datum: | Nyheter: Bygga bo & miljö, Trafik & resor, Övergripande

Ny tätortsport vid Habo Ljung Norra

Trafikplan som visar placering av avstängningar och trafikljus

För att höja trafiksäkerheten och sänka medelhastigheten i Habo Ljung, anlägger vi nu en ny tätortsport (refug) vid Habo Ljung Norra, strax norr om korsningen Södra Västkustvägen/Lerbäcks väg.

Varför gör vi detta?

Hastighetsbegränsningen inom Habo Ljung är 40 km/h, men trafiken kör ofta snabbare än så. Därför vill vi med hjälp av en ny tätortsport sänka hastigheten och öka säkerheten längs Södra Västkustvägen genom Habo Ljung.

Med tanke på närheten till fornlämningarna på Grönhögarna finns bevakande arkeolog på plats vid schaktningsarbetet.

Hur påverkas trafiken?

Arbetet medför en större påverkan på trafiken vid korsningen Södra Västkustvägen/Lerbäcks väg. Ett körfält i taget kommer att vara avstängt och trafiken kommer regleras med trafikljus.

När är det klart?

Den västra sidan av refugen är nu så pass klar att avspärrningarna kan tas bort och körfältet kan öppnas inför jul. Entreprenören tar sedan ett uppehåll över helgerna till vecka 2, då arbetet med östra sidan fortsätter. Slutlig toppbeläggning och linjemålning sker i vår.

Har du frågor?

Har du frågor om projektet, kontakta projektingenjör Anna Bergh på anna.bergh@lomma.se

Arbetet utförs av MVB.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Bergh

Navigera vidare

Arkiv