Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp, Övergripande

Mitt val – arbete med att göra valet mer tillgängligt

Diskussion med politiker i Nybovillan.

Diskussion med politiker i Nybovillan.

Inför valet har avdelningen för funktionsstöd arbetat med frågor om medbestämmanderätt och demokrati för alla.

Vårt demokratiska samhälle är uppbyggt på att allas röster är lika mycket värda. Därför måste det också vara möjligt och enkelt för alla som får att rösta.

Inför valet inledde därför valkansliet och daglig verksamhet ett samarbete kring hur man kan göra val mer tillgängliga för alla.

Under våren var tre av våra deltagare med och besökte en av vallokalerna i Bjärred för att testa tillgängligheten i lokalen. Det vi upplevde var att det var stort fokus på den fysiska tillgängligheten, men mindre på den kognitiva, berättar Emma Löfkvist, stödassistent.

Tanken från början var att vi skulle vara ett stöd för kansliet, men på resans väg såg vi behovet av att våra deltagare behövde en ökad förståelse för vad demokrati är. Att de har rätt och möjlighet att göra sina röster hörda och påverka, säger Christian Lundvall, stödpedagog.

Under sommaren har vi pratat mycket om vad det innebär att rösta och hur man går tillväga, förklarar Christian Lundvall.

Varje vecka har gruppen tagit del av nyheter som är anpassade för målgruppen och diskuterat dem tillsammans. De har också arbetat med material från Myndigheten för delaktighet och 8 Sidor (lättlästa nyheter) samt från FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och Studiefrämjandet.

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder en studiecirkel som heter Mitt val Länk till annan webbplats.. Det är ett spel som vi spelat tillsammans med deltagarna för att ge en förståelse kring var de olika besluten fattas. Det finns också spel där man kan känna igen och koppla olika partiledare till olika partier, berättar Christian Lundvall.

Politikerträff

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder även en utbildning för politiker som heter "Bli en lättläst politiker". Här får deltagarna veta lite mer om hur man kan uttrycka sig på ett mer lättförståeligt sätt och varför det är viktigt att göra det. Denna utbildning skickades till samtliga partier i Lomma kommun för att de skulle få en bättre utgångspunkt i att hitta rätt i kommunikationen med målgruppen.

Tisdagen den 6 september var alla lokala politiska partier inbjudna till en träff i Nybovillan. Det blev en trevlig fikastund, där deltagarna fick lyfta sina frågor och även tog tillfället i akt att ge sina synpunkter på sakfrågor. Det var inte alla beslut som fallit i god jord hos deltagarna och politikerna fick lova att nästa gång en fråga rör deltagarna, ska även deras synpunkter lyftas.

Det här är första steget till ökad kunskap om medbestämmande, berättar Christian Lundvall, stödpedagog. Tanken är att vi ska utveckla detta vidare och inte lyfta frågorna enbart inför kommande val.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mica Bodic

Navigera vidare

Arkiv