Datum: | Nyheter: Utbildning & barnomsorg, Bygga bo & miljö

Mellanstadieskola invigd – nu är Pilängsområdet komplett

Två elever klipper ett blått och gult invigningsband med en guldsax.

Erik Stierna och Lovis Tranquist i klass 6b klippte bandet under invigningen av den nya byggnaden för mellanstadiet. Politikerna Fredrik Karström och Lennart Månsson flankerar.

I samband med skolstarten den 18 augusti invigdes den nya mellanstadiebyggnaden på Pilängskolan i Lomma. Nu är hela ombyggnaden av skolområdet färdig och det finns en röd tråd från förskoleklass till årskurs 9.

Det är med stor glädje som vi nu ser det färdiga resultatet och att även våra mellanstadieelever får tillgång till nya lokaler samtidigt som skolgårdsmiljön färdigställts, säger rektor Mathias Persson Benndoff.

Hösten 2016 inleddes arbetet med planering och byggnation av en ny skola på Pilängsområdet. Lokalerna behövde moderniseras och arbetsmiljön för elever och personal förbättras. Den första etappen, huvudbyggnaden, stod klar för inflyttning i augusti 2019 och etapp två, kulturbyggnaden med scenen Kulturboxen, togs i bruk 2020.

I takt med att elevantalet fortsatt öka togs 2019 beslutet att komplettera de två nya skolbyggnaderna med en tredje skolbyggnad för eleverna i årskurserna 4-6. Inför läsåret 2021/2022 beslöts det vidare att tidigare Alléskolan skulle bli en del av Pilängskolan.

En mellanstadieelev med ljust hår och grön regnjacka ler mot kameran.

Juni Källrot såg fram emot att komma in i sitt nya klassrum.

Den nya mellanstadiebyggnaden är i tre våningsplan, där varje våningsplan huserar en klass från respektive årskurs. Lokalerna består av stora luftiga klassrum som är designade för att eleverna ska komma närmre lärarna, vilket forskningen visar är bra. Det finns även grupprum i direkt anslutning till varje klassrum. En eleverna som såg fram emot att få bekanta sig med lokalerna var Juni Källrot i klass 6c.

Jag har längtat väldigt mycket för det ska bli skönt att slippa paviljongerna, det är stort och nytt här. Jag är mest nyfiken på skåpen och klassrummen. Det ska också bli skönt att träffa alla sina kompisar igen efter sommarlovet, säger hon.

Genomgående miljötänk

Alla de nya byggnaderna på området har ett genomgående miljötänk med solceller på taket. Konsekvent har material som är extremt stryktåliga använts för en längre hållbarhet. Det finns även väldigt mycket ljuddämpande material i golv, väggar och tak för en bättre arbetsmiljö.

Planeringen av skolans utformning har skett i samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Karström (M) lyfte fram vikten av en bra arbetsmiljö.

Jag är otroligt glad att vi idag har invigt den sista tredje delen av ”nya” Pilängskolan. Med detta får både elever och personal en modern arbetsmiljö. Som Sveriges bästa skolkommun ser jag det som självklart att vi ständigt arbetar för moderna skollokaler.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Månsson (M) tryckte på hur en bra skolmiljö kan påverkar elevernas humör och resultat.

Skolans utformning är viktig för att eleverna ska tycka det är kul att komma hit och då kan de också tillgodogöra sig sin utbildning bättre. Det är bara att se sig omkring här, skolgården är väldigt inbjudande.

Centralt placerat finns lokaler som möjliggör flexibla lösningar för elever i behov av extra anpassningar eller särskilda behov. Här har personalen möjlighet att stötta dem på bästa sätt samtidigt som de finns tillgängliga för alla elever.

Med mellanstadiebyggnaden på plats finns nu en röd tråd på Pilängskolan från förskoleklass och lågstadiet, via mellanstadiet till högstadiet.

Vi ska vara den lilla skolan, där vi är nära barn och föräldrar fast vi är en stor skola. Det får vi till när vi har de här tre delarna och kan samutnyttja salar för praktiskestetiska ämnen, säger Mathias Persson Benndoff.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mathias Persson-Benndoff

Navigera vidare

Arkiv