Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun har anmält en lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg

Papper och penna

Lomma kommun har anmält en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah. Lex Sarah ar en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Genom förvaltningens systematiska avvikelserapportering har en begränsningsåtgärd identifierats i ett av kommunens särskilda boenden. Den aktuella brukaren har stor tendens att falla till följd av sjukdom. För att förebygga fall ordinerade omvårdnadsansvarig sjuksköterska i mars -21 vak dygnet runt, det vill säga en personal som skulle vistas fysiskt i samma rum som brukaren.

En åtgärd som personen samtycker till, en skyddsåtgärd, är ett stöd men kan istället vara en begränsningsåtgärd om den används mot personens vilja eller för att frihetsbegränsa personen.

Tvångs- och begränsningsåtgärder är enligt gällande regelverk inte tillåtet i vården med undantag för nödsituationer.

Åtgärd

Verksamheten säkerställer att alla medarbetare förstår innebörden och skillnaden mellan skydds- och begränsningsåtgärder. Verksamheten kommer också att säkerställa att rutiner för skydds- och begränsningsåtgärder följs.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv