Datum: | Nyheter: Omsorg & hjälp

Lomma kommun anmäler en lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Händer som håller om varandra.

Lomma kommun anmäler en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah, med syfte att säkra kvaliteten. Allvarlig risk för missförhållande eller ett faktiskt missförhållande ska anmälas till IVO som granskar vårdgivarens utredning så att lämpliga åtgärder vidtagits.

Händelse

Verksamheten uppmärksammades i slutet av mars på att det fanns risk för missförhållanden på ett särskilt boende i kommunen. Det gavs beskrivningar och exempel på händelser som återger systematiska brister i omvårdnadsarbetet.

Åtgärd

Utredning pågår parallellt med att åtgärder på kort och lång sikt planeras, såsom bland annat kompetensutveckling.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till IVO. I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl

Navigera vidare

Arkiv