I Lomma kommun finns ingen vuxenutbildning,
men du kan söka vuxenutbildning i en annan kommun.

Du måste vara över 20 år för att få gå på vuxenutbildning.

Olika utbildningar
De här utbildningarna finns för vuxna:

  • Grundskola
  • Gymnnasium

Läsa svenska
Du kan också läsa
svenska för invandrare.
Det kallas för SFI.

Ansökan och information
Ring gärna till studievägledaren
på telefon 040-641 13 35.
Hon kan hjälpa dig
att få veta mer om hur du ska göra.

Vuxenutbildning

I Lomma kommun organiseras all vuxenutbildning av Lärcentrum. Vuxenutbildningen är till för dig som är 1) över 20 år 2) under 20 år och avslutat gymnasieskola med examensbevis eller studiebevis 3) under 20 år och har särskilda skäl.

Vuxenutbildningen erbjuder

Vuxenutbildningen i Lomma kommun erbjuder utbildning för kommuninvånarna genom att köpa utbildningsplatser av andra kommuner. Via Vuxenutbildningen kan du:

  • Komplettera tidigare studier på grundskole- och gymnasienivå
  • Läsa in kurser för universitet- och högskolebehörighet
  • Skaffa dig en yrkesutbildning

Vuxenutbildning omfattar:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå
  • Svenska för invandrare
  • Särskild utbildning för vuxna 
Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: 2019-09-11