Prövning

Prövningar är till för dig som behöver höja ditt betyg, få meritpoäng eller för att få betyg i en kurs som du tidigare inte har läst.

Skriftligt och muntligt prov

När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand. Prövningen består oftast av ett skriftligt och ett muntligt prov. I många kurser kan även en fördjupningsuppgift ingå. Efter prövning får du ett betyg i kursen.

Anmälan görs direkt till den kommun där du vill göra prövning. Vanligtvis kostar en prövning 500 kr/kurs. Mer information om prövningsperioder, anmälningsdag m.m. finns på respektive kommuns hemsida. Prövningar görs inte i Lomma kommun.

Kontaktuppgifter

Anna Gunnarsson

Studie- och yrkesvägledare

0733-41 13 35

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: