Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gymnasiesärskola

Ungdomar har efter avslutad grundsärskola rätt att söka 4-årig gymnasiesärskola, som är en frivillig skolform.

Ungdomar som bor i Lomma kommun har möjlighet att söka sig till skolor i andra kommuner eftersom det inte finns någon ingen gymnasiesärskola.

Gymnasiesärskolan är fyraårig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: 2019-12-18