Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt likna den utbildning som ges i grundskolan.

Elever med utvecklingsstörning kan få sin undervisning utifrån grundsärskolans kursplan med placering i grundskoleklass i hemkommunen.

Lomma kommun har även ett samverkansavtal med Särskolan i Lund. Detta innebär att elever kan erbjudas skolgång i Lund. Verksamheten i Lund organiseras av Lunds skolors resurscentrum. 

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Anne Liljeberg

Specialpedagog

0733-41 14 41

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: 2017-10-16