Många positiva effekter

Elev gungar på skolgård

Minskade utsläpp av växthusgaser och bättre koncentrationsförmåga bland eleverna – det är några av målen med projektet om hållbara transporter.

Effektmål

Projektet ska bidra till att växthusgasutsläppen från transporter till, inom och från skolor ska minska och att trafiksäkerheten ökar.

Projektet ska bidra till ett ökat engagemang och ökad kunskap hos elever, föräldrar och personal om att och hur hållbara transporter bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Projektet ska bidra till att eleverna blir piggare, friskare och får bättre koncentrationsförmåga samt att barnens möjlighet att utforska sin närmiljö främjas.

Projektmål

Andelen elever och personal som tar sig till skolan genom att resa hållbart med gång, cykel eller kollektivtrafik ska öka.

Ta fram en metod och implementera ett arbetssätt för att systematiskt ge föräldrar, elever och personal ökad kunskap om transporters klimatpåverkan samt främja att de reser till och från skolan på ett mer hållbart sätt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander
Senast uppdaterad: