Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Invigning på Strandskolan

Bild från konsert

Vår satsning ”Min smarta väg till skolan” invigdes på Strandskolan den 21 augusti. Under invigningen höll Cykelorkestern en inspirerande konsert om hållbart resande.

Lomma kommuns satsning på en smartare, hållbarare och hälsosammare väg till och från skolan för elever, föräldrar och personal är igång! Ambitionen är att inspirera fler elever, föräldrar och även personal att ta sig till och från skolan på ett hållbart sätt – till exempel med cykel, sparkcykel, kollektivtrafik eller till fots!

Först ut i satsningen är Strandskolan där invigningen också var den 21 augusti.

Invigningen innehöll en uppskattad konsert signerad Cykelorkestern och invigningstal av projektledaren Åsa Johansson och Strandskolans rektor Victoria Rhudin Lindell. På plats fanns även verksamhetschefen SvenJohan Davidson och Åsa Cornander, projektledare.

Eleverna fick också bekanta sig med Lotta giraff, maskoten som ska inspirera eleverna till ett hållbart resande.

 

Enkät om resvanor

Inom ramen för projektet om hållbara transporter till och från skolor har en kartläggning över elever och personals resor till och från Strandskolan gjorts.

Under juni månade skickades en enkät ut till elever och personal gällande bland annat hur de reser till och från skolan. Fler skolor ska kunna följas upp igen i slutet av projektet 2020 med en ny enkätundersökning.

Utifrån kartläggningen av elever och personals resor kommer ett mål att fastställas för hur mycket procentandelen hållbart resande ska ha ökat vid projektets slut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander
Senast uppdaterad: 2019-09-03