Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enkätundersökning

barn

Varje år genomförs enkätundersökningar i Lomma kommuns förskolor och grundskolor. Resultaten analyseras både centralt och lokalt på varje enhet och är en viktig beståndsdel i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Förskola

Under våren genomförs årligen enkätundersökningen Förskolebarometern som är riktad till vårdnadshavare som har barn förskolan eller pedagogisk omsorg.

Grundskola

Under vintern genomförs årligen enkätundersökningen Miljö för lärande och utveckling som är riktad till elever och vårdnadshavare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: 2018-06-20