Elever i kommunala gymnasieskolor
kan ansöka om ekonomiskt stöd
om de måste bo på studieorten.

Stöd till inackordering

Elever i kommunala gymnasieskolor som är inackorderade till följd av sin skolgång har möjlighet att ansöka om stöd till inackordering.

Mer information om bidragsbelopp och regler för inackorderingsstödet finns i ansökningsblanketten som du finner på Självservice. Länk till annan webbplats.

Elever i fristående gymnasieskolor ansöker om stöd till inackordering via Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

För att få beviljat inackorderingstillägg ska du, enligt Skollagen 15 kap 32§,

  • vara folkbokförd i Lomma kommun
  • gå i kommunal gymnasieskola
  • vara under 20 år
  • studera på heltid
  • ha minst 50 km reseavstånd och/eller minst 3 timmars restid mellan folkbokföringsadress och skola, enkel resa

Din ansökan för hösttermin 2022 ska senast inkommit den 15 september 2022 och för vårtermin 2023 senast den 1 februari 2023.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin

Senast uppdaterad: