Elever i kommunala gymnasieskolor
som är boende på sin skola har möjlighet
att ansöka om ekonomiskt stöd.

Stöd till inackordering

Elever i kommunala gymnasieskolor som är inackorderade till följd av sin skolgång har möjlighet att ansöka om stöd till inackordering.

Mer information om bidragsbelopp och regler för inackorderingsstödet finns i ansökningsblanketten som du finner på Självservicelänk till annan webbplats.

Elever i fristående gymnasieskolor ansöker om stöd till inackordering via Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Kontaktuppgifter

Liz Karlstedt

Skoladministratör

040-641 13 33

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: 2020-03-09