Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till inackordering

Elever i kommunala gymnasieskolor som är inackorderade till följd av sin skolgång har möjlighet att ansöka om stöd till inackordering.

Mer information om bidragsbelopp och regler för inackorderingsstödet finns i ansökningsblanketten som du finner på Självservice.

Elever i fristående gymnasieskolor ansöker om stöd till inackordering via Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Kontaktuppgifter

Liz Karlstedt

Skoladministratör

040-641 13 33

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin
Senast uppdaterad: 2018-12-19