Elever i kommunala gymnasieskolor
kan ansöka om ekonomiskt stöd
om de måste bo på studieorten.

Stöd till inackordering

Elever i kommunala gymnasieskolor som är inackorderade till följd av sin skolgång har möjlighet att ansöka om stöd till inackordering.

Mer information om bidragsbelopp och regler för inackorderingsstödet finns i ansökningsblanketten som du finner på Självservice Länk till annan webbplats..

Elever i fristående gymnasieskolor ansöker om stöd till inackordering via Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

För att få beviljat inackorderingstillägg ska du, enligt Skollagen 15 kap 32§,

  • vara folkbokförd i Lomma kommun
  • gå i kommunal gymnasieskola
  • vara under 20 år
  • studera på heltid
  • ha minst 50 km reseavstånd och/eller minst 3 timmars restid mellan folkbokföringsadress och skola, enkel resa
  • Om du får inackorderingsbidrag, har du inte rätt till skolbiljett (reskort).

Din ansökan för hösttermin 2022 ska senast inkommit den 15e september 2022 och för vårtermin 2023 senast den 1e februari 2023.

Kontaktuppgifter

Liz Karlstedt

Skoladministratör

0733-41 13 33

Sidansvarig: Ann-Louise Raquette Berlin

Senast uppdaterad: