Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gymnasiesärskola

Ungdomar mellan 16-20 år, kan efter avslutad grundsärskola söka till gymnasiesärskola.

Gymnasiesärskolan är fyraårig att ansöka till för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns även individuella program som anpassas efter elevens egna förutsättningar och förmågor.

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: 2020-01-29