Vi kommer att sammanställa en verksamhetsberättelse över årets Skapande skola-aktiviteter i Lomma kommun. Den kommer bland annat att användas i vår redovisning till Kulturrådet. För att kunna ge en likvärdig presentation av alla projekt ber vi skolornas Skapande skola-ansvariga att besvara följande frågor senast den 4 juni 2021.

Har ni genomfört det projekt ni ansökte om?
Har ni genomfört det projekt ni ansökte om?

Hur nöjd är du som pedagog med projektet?
Hur nöjd är du som pedagog med projektet?
Var eleverna engagerade/intresserade?
Var eleverna engagerade/intresserade?
Skulle du rekommendera projektet till en kollega?
Skulle du rekommendera projektet till en kollega?


Har arbetet skett
Har arbetet skett  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: