Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enkät Skapande skola 16/17

Vi kommer att sammanställa en verksamhetsberättelse över årets Skapande skola-aktiviteter i Lomma kommun. Den kommer bland annat att användas i vår redovisning till Kulturrådet. För att kunna ge en likvärdig presentation av alla projekt ber vi skolornas Skapande skola-ansvariga att besvara följande frågor senast den 31 maj 2017.

Har ni genomfört det projekt ni ansökte om?

Hur nöjd är du som pedagog med projektet?
Var eleverna engagerade/intresserade?
Skulle du rekommendera projektet till en kollega?


Har arbetet skett


Under många år har vi erbjudit Skapande skola för alla årskurser i grundskolan. På grund av minskade anslag från Kulturrådet kommer vi från och med nästa läsår behöva prioritera vissa grupper.
Multiple selection

Kontaktuppgifter

Annica Widmark

Kultursamordnare

040-641 13 75

Sidansvarig: Annica Widmark
Senast uppdaterad: 2017-04-27