Terminer och lov

Vårterminen 2021

Terminsstart

2021-01-11

Lov

2021-02-22-2021-02-26
2021-03-29-2021-04-02
2021-04-30
2021-05-14

Utvecklingsdagar för pedagoger (innebär lovdagar för eleverna i grundskolan)*

2021-01-07 (även fritidshemmet stängt)
2021-03-17
2021-05-25
2021-06-21 (även fritidshemmet stängt)

Skolavslutning

2021-06-16

Höstterminen 2021

Terminsstart

2021-08-19

Utvecklingsdagar för pedagoger (innebär lovdagar för eleverna i grundskolan)*

2021-08-16-2021-08-17 (även fritidshemmet stängt)
2021-08-18
2021-10-11 (även fritidshemmet stängt) 
2021-11-23

Lov

2021-11-01-2021-11-07

Terminslut

2021-12-22

Vårterminen 2022

Terminsstart

2022-01-12

Lov

2022-02-21-2022-02-27
2022-04-11-2022-04-18
2022-05-26-2022-05-27
2022-06-06

Utvecklingsdagar för pedagoger (innebär lovdagar för eleverna i grundskolan)*

2022-03-15
2022-05-05
2022-05-25

Skolavslutning

2022-06-16

*Kontakta aktuell grundskola kring vad som gäller i samband med utvecklingsdagar vid omsorgsbehov.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Véronika Pierreville
Senast uppdaterad: