Hälsa och välbefinnande

Ett stetoskop.

Skolkurator

Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Kuratorn kan ge information om och förmedla kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället om behov finns.

Skolsköterska

Skolsköterskan finns till på skolan för att stötta ditt barn under sin utbildning. Tillsammans med eleven, vårdnadshavare och lärare vill vi göra studietiden så positiv och givande som möjligt.

Specialpedagog

Specialpedagogen finns på din skola för att stötta dig i din studiesituation. Tillsammans med dig, dina vårdnadshavare och dina lärare vill vi göra din studietid på skolan så positiv och givande som möjligt.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren vägleder och informerar ditt barn inför framtida studie- och yrkesval.

Kontaktuppgifter

Matilda Loth

Studie- och yrkesvägledare - Karstorpskolan och Lärcentrum

0733-41 13 41

Sofia Leiding

Skolsköterska

0733-41 15 09

Sidansvarig: Véronika Pierreville
Senast uppdaterad: