Särskild skolskjuts

Barn/elever som ingår i personkretsen för LSS har möjlighet att ansöka om särskild anordnad skolskjuts/elevresor till och från skolan

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: