Grupp Karstorp

Välkommen! Vi som jobbar i grupp Karstorp heter Malin, Eva-Karin, Angelica och Ewa-Lotta och Jasmine.

Vår verksamhetsidé

Varje dag är vi ute tillsammans i vår närmiljö och träffas regelbundet på någon lekplats. Vi bor i ett område som inte har så mycket trafik vilket gör att barnen kan röra sig på ett annat sätt och har en trygghet i det. Att vara ute mycket gör att vi alla mår bättre och orkar mer. Varje vecka har vi utedag tillsammans på tisdagarna, där vi har en planerad verksamhet med olika aktiviteter för alla barnen. Barnen tränar även sin motorik på ett annat sätt utomhus och vi tränar även naturmatte  i naturen. När vädret tillåter det gör vi även längre utflykter till stranden, skogen och Alnarpsparken.

Dagliga rutiner

 • Daglig kontakt med våra föräldrar.
 • Vi serverar frukost, lunch och mellanmål enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Maten vi serverar är oftast lagad från grunden.
 • Är dagligen ute i vårt närområde och besöker regelbundet vår naturbas.
 • Olika inne-aktiviteter t ex sagoläsning, lek, pyssel, samarbetsövningar och olika uppdrag inom teknik etc.
 • Allmän förskola på onsdagar och torsdagar för 3-5 åringarna. Varje läsår har vi ett nytt tema för barnen.
 • Olika aktiviteter för 1-2 åringar på onsdagar och torsdagar. Det kan till exemple vara färg och form.
 • Varje torsdag träffas vi i vår grupplokal och har verksamhet både gemensamt och åldersindelat. 

Kontaktuppgifter

 • Angelica Kalmhoff 0733-411474
 • Eva-Karin Andersson 0733-117787
 • Ewa-Lotta Johansson 0733-411473
 • Malin Persson 0733-411485
 • Jasmine Costéus 0730-852310
Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Cecilia Holst
Senast uppdaterad: