Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pedagogisk omsorg

Upptäck vår pedagogiska omsorgsverksamhet. Vi erbjuder pedagogisk omsorg, tidigare familjedaghem, för alla barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten utgår från dagbarnvårdarnas hem.

Verksamhet i trygg hemmiljö baserat på förskolans läroplan

Målet är trygga och glada barn som känner sig sedda och lyssnade på. Våra kommunalt anställda dagbarnvårdare utgår från sina egna hem. Arbetet i den lilla gruppen kombineras med arbete i större grupper bl.a. i egen grupplokal. Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och fortsatta lärande och pedagogisk personal utgår från förskolans läroplan (Lpfö 18).

Tre grupper

Våra dagbarnvårdare är indelade i tre grupper efter var de bor; Grupp Centrum, Grupp Karstorp och Grupp Norra Vinstorp. Grupperna träffas regelbundet hemma hos varandra, på lekplatser och grönområden i närmiljön. De gör även längre utflykter som till Alnarpsparken, Slättängsdammarna, stranden, kyrkofuret. 

Vår värdegrund vilar på trygghet, glädje och lärande

Den värdegrund våra verksamheter vilar på kan sammanfattas i begreppen trygghet, glädje och lärande För att vi ska kunna uppnå detta spelar du som förälder en viktig roll. Din delaktighet och medverkan är oersättlig för oss. Vi strävar efter att erbjuda dig god insyn i vår verksamhet av­seende såväl mål och metoder som ditt barns vardag. Vi hoppas att du i gengäld vill medverka med tankar och synpunkter.

Öppethållande

Verksamheten har öppet efter föräldrars arbetstid, inom kl. 06.30-18.30. Om föräldrarna arbetar på kvällar eller helger finns särskild omsorg för obekväm arbetstid. Under sommaren och under jul-/nyårshelgerna då barnantalet är lågt har vi sammanslagen verksamhet inom enheten (oftast inom gruppen). Information om detta kommer i god tid inför varje ledighet. 

Vad gäller vid allergier och medicinering?

Det är mycket viktigt att du som målsman meddelar ditt barns personal om ditt barn har aller­gier eller tar mediciner. Du måste också ansvara för att denna information hålls aktuell. Om behov finns av att dagbarnvårdaren ska ge barnet medicin måste särskild blankett fyllas i och läkarintyg krävs.

Om ditt barn har allergier som påverkar kosthållningen måste du lämna information och intyg om detta till dagbarnvårdare.

Tänk på

  • Om barnet kommer sent eller är sjukt, vänligen meddela dagbarnvårade så fort som möjligt. 
  • För allas trevnad vill vi vara friska i verksamheten. Barnet ska vara hemma från dagbarnvårdare, tills det barnet orkar delta i de vanliga aktiviteterna i familjedaghemmet.
  • Då ditt barn är i pedagogisk omsorg kommer det att vara med om mycket varierande verksam­heter. Det är viktigt att barnen har kläder och skor som passar för alla väder, oömma, lätta att ta på och av, inte hindrande och är märkta med namn.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Lisbeth Berngarn
Senast uppdaterad: 2019-11-27