Pedagogisk omsorg

Leksaker på förskola

Upptäck vår pedagogiska omsorgsverksamhet. Vi erbjuder pedagogisk omsorg, tidigare familjedaghem, för alla barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten utgår från dagbarnvårdarnas hem.

Verksamhet i trygg hemmiljö baserat på förskolans läroplan

Målet är trygga och glada barn som känner sig sedda och lyssnade på. Våra kommunalt anställda dagbarnvårdare utgår från sina egna hem. Arbetet i den lilla gruppen kombineras med arbete i större grupper bl.a. i egen grupplokal. Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och fortsatta lärande och pedagogisk personal utgår från förskolans läroplan (Lpfö 18).

Två grupper

Våra dagbarnvårdare är indelade i två grupper efter var de bor; Grupp Centrum och Grupp Karstorp. Grupperna träffas regelbundet hemma hos varandra, på lekplatser och grönområden i närmiljön. De gör även längre utflykter som till Alnarpsparken, Slättängsdammarna, stranden, kyrkofuret. 

Vår värdegrund vilar på trygghet, glädje och lärande

Den värdegrund våra verksamheter vilar på kan sammanfattas i begreppen trygghet, glädje och lärande För att vi ska kunna uppnå detta spelar du som förälder en viktig roll. Din delaktighet och medverkan är oersättlig för oss. Vi strävar efter att erbjuda dig god insyn i vår verksamhet av­seende såväl mål och metoder som ditt barns vardag. Vi hoppas att du i gengäld vill medverka med tankar och synpunkter.

Öppethållande

Verksamheten har öppet efter föräldrars arbetstid, inom kl. 06.30-18.30. Om föräldrarna arbetar på kvällar eller helger finns särskild omsorg för obekväm arbetstid. Under sommaren och under jul-/nyårshelgerna då barnantalet är lågt har vi sammanslagen verksamhet inom enheten (oftast inom gruppen). Information om detta kommer i god tid inför varje ledighet. 

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Cecilia Holst
Senast uppdaterad: