Tulpangårdens förskola

Entrén till Tulpangårdens förskola

Välkommen! Tulpangårdens förskola ligger i Bjärred. Förskolan består av två hus med fem respektive två avdelningar. I Gula huset finns avdelningarna Maskrosen, Vallmon, Prästkragen, Blåsippan och Smörblomman. I Röda huset finns Solrosen och Violen.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att barnen känner glädje, trygghet och tillit till sin egen förmåga, vilket är grunden för all utveckling och inlärning. Barnen ska känna sig sedda och bli bekräftade. Alla barn ska få lära och utvecklas i lek och undervisning, utifrån sina egna förutsättningar. Vi har satsat och utvecklat det entreprenöriella lärandet. Vi lägger grunden till ett livslångt och lustfyllt lärande. Förskolan innehar grön flagg, vilket innebär att vi ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, som förenar miljontals barn och unga runt om i världen.

Förskolan och vår omgivning

Våra utegårdar med närhet till park och stora grönytor stimulerar till lek och rörelse. I Gula huset finns vår egen kock i köket som lagar all mat. 

Adress

Amiralsvägen 24, 237 32 Bjärred

Sidansvarig: Johanna Hallberg

Senast uppdaterad: