Tulpangårdens förskola

Välkommen! Tulpangårdens förskola ligger i Bjärred. Förskolan består av två hus med fem respektive två avdelningar. I Gula huset finns avdelningarna Maskrosen, Vallmon, Prästkragen, Blåsippan och Smörblomman. I Röda huset finns Solrosen och Violen.

Vår verksamhetsidé

Tulpangårdens förskola är en förskola med sju avdelningar. Pedagogerna arbetar medvetet med att barnen känner glädje, trygghet och tillit till sin egen förmåga, vilket är grunden för all utveckling och inlärning. Barnen ska känna sig sedda och bli bekräftade. Alla barn ska få lära och utvecklas i lek och undervisning, utifrån sina egna förutsättningar. Tulpangårdens förskolan innehar Grön flagg och har haft det i många år, vilket innebär att vi ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, som förenar miljontals barn och unga runt om i världen. Tulpangårdens förskola är också en partnerförskola till Malmö Universitet och tar emot lärarstudenter. Det kollegiala lärandet står i centrum och syftet är att studenterna ska kunna lyfta problemställningar, frågor och funderingar där andras reflektioner berikar. Detta gör att pedagogerna ständigt omprövar våra ställningstagande och den pedagogiska verksamheten är ständigt i rörelse

Förskolan och vår omgivning

Våra stora utegårdar med närhet till park och stora grönytor stimulerar till lek och rörelse. I Gula huset finns vår egen kock i köket som lagar all mat.

Adress

Amiralsvägen 24, 237 32 Bjärred

Sidansvarig: Johanna Hallberg

Senast uppdaterad: