Trollets förskola

Ett leksakstroll som ler

Välkommen! I Bjärreds hjärta ligger Trollets förskola. Förskolan präglas av ett lustfyllt arbetssätt som ser till varje enskilt barns behov och en tro på det kompetenta barnet.

Vår verksamhetsidé

Upptäckarglädje, nyfikenhet och gemenskap är ord som vi på Trollets förskola arbetar efter. Våra lärmiljöer är noga utformade efter att väcka barnens kreativitet och lust. Barnen ska få möta en lärmiljö med tillgängligt material som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra. Vi vill ge barnen en miljö som berikas av närvarande pedagoger som gör barnen delaktiga och aktivt lyssnar på deras idéer. Lärmiljöerna är utformade efter läroplanens alla områden vilket gör att denna blir en naturlig del av barnens vardag på förskolan.

Vi värnar om barnens lek och ger de utrymme till detta inomhus såväl som utomhus. Leken hjälper barnen i sitt lärande och utveckling samt i deras sociala samspel. Uteverksamhet ligger oss varmt om hjärtat och på Trollets förskola prioriterar vi undervisning även utomhus. Vårt arbete med Grön flagg ger oss möjlighet att fördjupa vårt arbete om hållbar utveckling, djur och natur. Det är här på förskolan barnen lägger grunden för livslångt lärande och tillsammans vill vi hjälpa dem på vägen dit.

Förskolan och vår omgivning

Förskolan består av sju avdelningar varav en utpräglad uteavdelning. Alla avdelningar har tillgång till stora gårdar och skogsparti. Vi tar tillvara på naturen runt omkring oss och utforskar ofta närområdet som erbjuder både skog och hav. Förskolans kock erbjuder barnen nybakat bröd och hemlagad mat med rikt och varierande utbud.

Adress

Nordmannavägen 27, 237 57 Bjärred

Sidansvarig: Ingela Flotow

Senast uppdaterad: