Smultronställets förskola

Ett smultron i ett barns hand

Välkommen! Smultronställets förskola ligger i Lomma och ingår i samlingsnamnet Smultrongården. Förskolan består av två avdelningar: Blåbäret och Lingonet.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet att använda oss av leken som metod för utveckling och lärande. Vi följer läroplanen för förskolan. Vi lägger stor vikt vid att vara ute mycket med barnen, både på vår stora gård och i omgivningen runt förskolan. Temaarbeten, samling och utomhuspedagogik är en del av de metoder som vi använder för att nå målen i läroplanen. Vi har naturbaser som en naturlig del i verksamheten, som ger berikande upplevelser.

Förskolan och vår omgivning

Förskolans närområde erbjuder vacker natur. Vi vill ge barnen ett tryggt och lugnt lärandet. Vi har vår egen kock i köket som lagar all mat.

Ingår i samlingsnamnet Smultrongården 

  • Smultronställets förskola, två avdelningar 
  • Ängshagens Montessoriförskola, två avdelningar
  • Grupplokal familjedaghem
  • Öppen förskola
  • OB-omsorg

Ansökan sker till respektive verksamhet

Smultrongården finns inte som sökalternativ utan önskar ni plats på Smultronstället.  

Adress

Smultrongatan 2, 234 43 Lomma

Kontaktuppgifter

Blåbäret

0733-41 14 70

Lingonet

0733-41 14 90

Charlotte Holmquist

Biträdande rektor

0702-84 41 20

Marie Ekholm

Skoladministratör

0724-54 09 58

Sidansvarig: Eva Böttern

Senast uppdaterad: