Slåtterängens förskola

Slåtterängens förskola

Välkommen! Slåtterängens förskola ligger i Lomma. Förskolan består av två hus med sammanlagt sju avdelningar. I Röda huset finns avdelningarna Regnbågen, Stjärnorna och Spanarna. I Gula huset finns Blixten, Droppen, Äventyrarna och Flingan.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att ge barnen en trygg, rolig och lärorik start på livet. Vårt mål är att stimulera barnens nyfikenhet och naturliga lust att lära samt ge barnen de bästa förutsättningarna för att utvecklas till harmoniska och självständiga individer. Det är viktigt att ge barnen tid för lek. Leken är under hela förskoleåldern betydelsefull för barnens lärande och utveckling. Det är i leken som barnen prövar nya kunskaper och erfarenheter som de sedan omvandlar till sin verklighet så att den blir begriplig för dem.

Förskolan och vår omgivning

Vi vill ge barnen positiva naturupplevelser. Genom daglig utevistelse på gården samt utflykter i vår närmiljö, upptäcker och utforskar vi vår omvärld. Vi undersöker naturvetenskapliga fenomen och tar reda på fakta om vår natur. Ibland använder vi våra danska cyklar för att lättare kunna ta oss på lite längre utflykter som exempelvis till stranden, lekplatser, Alnarpsparken, Slättängsdammarna eller våra naturbaser. Eldstaden används regelbundet till mys och matlagning. Vi har vår egen kock i köket som lagar all mat.

Adress

Slåttervägen 19, 234 37 Lomma

Sidansvarig: Marie Mårtensson
Senast uppdaterad: