Skeppets förskola

Leksaker i sandlådan

Välkommen! Skeppets förskola ligger i Lomma tätort. Förskolan består av sex avdelningar: Kräftan, Sandkornet, Snäckan, Maneten, Bojen och Ankaret.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att lärande ska vara roligt och lustfyllt. Engagerade och intresserade pedagoger möter barnen varje dag. Vi vill ge barnen uppmuntran att ta initiativ och påverka sin vardag i förskolan. Ett av barnens viktigaste redskap för lärande är leken. I leken får barnen möjligheten att samspela med andra, bearbeta sina känslor, upplevelser och erfarenheter. Med ett varierat arbetssätt och innehåll vill vi möta barns olika behov, och bidra till ett lustfyllt lärande. Ett viktigt inslag i vårt arbete är vårt miljöarbete.

Förskolan och vår omgivning

Vi är centralt belägna med närhet till naturen. Vi har vår egen kock i köket som lagar all mat. 

Adress

Skolskeppsgatan 3, 234 43 Lomma

Kontaktuppgifter

Kräftan

040-641 12 65

Sandkornet

040-641 12 89

Snäckan

040-641 12 66

Maneten

040-641 14 46

Ankaret

040-641 18 23

Marie Ekholm

Skoladministratör

040-641 18 36

Sidansvarig: Eva Böttern
Senast uppdaterad: