Skeppets förskola

Leksaker i sandlådan

Välkommen! Skeppets förskola ligger i Lomma tätort. Förskolan består av sex avdelningar: Kräftan, Sandkornet, Snäckan, Maneten, Bojen och Ankaret.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att lärande ska vara roligt och lustfyllt. Engagerade och intresserade pedagoger möter barnen varje dag. Vi vill ge barnen uppmuntran att ta initiativ och påverka sin vardag i förskolan. Ett av barnens viktigaste redskap för lärande är leken. I leken får barnen möjligheten att samspela med andra, bearbeta sina känslor, upplevelser och erfarenheter. Med ett varierat arbetssätt och innehåll vill vi möta barns olika behov, och bidra till ett lustfyllt lärande. Ett viktigt inslag i vårt arbete är vårt miljöarbete.

Förskolan och vår omgivning

Vi är centralt belägna med närhet till naturen. Vi har vår egen kock i köket som lagar all mat. 

Adress

Skolskeppsgatan 3, 234 43 Lomma

Kontaktuppgifter

Kräftan

0733-41 13 94

Sandkornet

0733-41 13 93

Snäckan

0733-41 13 95

Maneten

0733-41 12 64

Ankaret

0733-41 14 37

Charlotte Holmquist

Biträdande rektor

0702-84 41 20

Lena Melin

Skoladministratör

073-341 16 85

Sidansvarig: Eva Böttern

Senast uppdaterad: