Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lerviks förskola

spadar

Välkommen! Lerviks förskola i Lomma invigdes i augusti 2018. Den rymmer åtta avdelningar och är en toppmodern förskola vad gäller inne - såväl som utemiljöer.

Verksamhetsidé

Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplanen (Lpfö98, rev 2016) och vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt från barnens intressen.

Förskolan och vår omgivning

Förskolan är toppmodern med inspirerande lärmiljöer för barn och pedagoger. Lokaler är ändamålsenliga för både barn och personal. Vi tänker mycket på våra lärmiljöer och vad de betyder för barnens utveckling och lärande. Särskild stor vikt ha lagts på öppna ytor, ljusinsläpp och lekfulla utemiljöer.

Förskolan innehåller åtta avdelningar och ett stort kök, där det också kommer att tillagas mat till alla äldreboenden i Lomma kommun.

Adress

Bronsgatan 2, Lomma

Sidansvarig: Cecilia Holst
Senast uppdaterad: 2019-01-17