Domedejlas förskola

Närbild på växtlighet i skogen

Välkommen! Domedejlas förskola ligger i Borgeby i nära anslutning till Rutsborgskolan. Förskolan består av fem avdelningar: Molnet, Pluto, Månen, Stjärnan och Planeten.

Verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att erbjuda många verktyg som utvecklar barns språk, social kompetens och logiskt tänkande. Vi vill ge barnen stimulans att utveckla intresse, fantasi och nyfikenhet. Vi arbetar aktivt med att alla barn kan, vill och har lust att lära. Vår miljö uppmuntrar till lek, utforskning och lärande. Hälsoarbete och hållbarhet är viktiga inslag i vår verksamhet.

Förskolan och vår omgivning

Förskolan har en närmiljö som är fantastisk, skogen ligger bara en liten promenad ifrån oss.

Adress

Domedejlavägen 2, 237 41 Bjärred

Sidansvarig: Johanna Hallberg

Senast uppdaterad: