Äpplegårdens förskola

Ett grönt äpple

Välkommen! Äpplegårdens förskola ligger i Bjärreds tätort. Förskolan består av fyra avdelningar: Talgoxen, Svalan, Bofinken och Herr Kråkan.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med fokus på de kompetenta barnet och förskolans betydelse för det livslånga lärandet. Vi framhäver barns förmågor och möjligheter. På förskolan har vi en stark tro på att barnen har en inneboende vilja att utforska och en stor nyfikenhet och lust att lära. I förskolan ska grunden för det livslånga lärandet läggas och varje barn ska få de bästa av förutsättningar för att lära och utvecklas. Vi utmanar barnens nyfikenhet och ger dem en mångsidig och rik lärandemiljö. I den miljön finns en vuxen ledare som ser barnens/gruppens behov och formar verksamheten på det sätt som gynnar barnens utveckling.

Förskolan och vår omgivning

Vi har en stor inbjudande gård som är motoriskt utvecklande för barnen.

Adress

Vikingavägen 22A och 22B, 237 34 Bjärred

Sidansvarig: Ingela Flotow
Senast uppdaterad: