Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ängshagens Montessori

Välkommen! Ängshagens Montessori ligger centralt beläget i Lomma. Förskolan består av en avdelning.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att vi möter varje enskilt barn där det befinner sig i sin utveckling. Vår miljö är anpassad till barnen, därför är alla bord, stolar, krokar etc. i barnens höjd. På så sätt kan barnen klara mycket själva och blir då trygga och självständiga individer. Grunderna i Montessoripedagogiken är bland annat att vi vill behålla den naturliga lust som varje barn har för att lära. Vi ger därför barnen en stor frihet att upptäcka världen omkring sig. En stor frihet ger också ansvar. Barnen får lära sig tidigt att ta ansvar för sig själva. Vi vill också att barnen ska få skapa och kommunicera och utvecklas som individ genom olika uttrycksformer såsom bild, rytmik, dans och rörelse.

Förändring hösten 2018

Till hösten 2018 kommer förskolan att ingå under samlingsnamnet Smultrongården och bestå av:

  • Smultronställets förskola, tre avdelningar
  • Ängshagens Montessoriförskola, en avdelning
  • Grupplokal familjedaghem
  • Öppen förskola
  • OB-omsorg

Ansökan sker till respektive verksamhet

Smultrongården finns inte som sökalternativ utan önskar ni plats på Smultronstället eller Ängshagens montessori anges detta i samband med ansökan. Läs mer om detta under "Flytt bland förskolor i Lomma".

Förskolan och vår omgivning

Förskolans centrala placering gör att vi har tillgång till stora gräsytor, grönområden och idrottshall. Under sommarhavlåret har vi utomhusgymnastik.

Adress

Ringvägen 11 C, 234 81 Lomma

Sidansvarig: Lisbeth Berngarn
Senast uppdaterad: 2018-06-08