Ängshagens Montessori

Barn ute och upptäcker skogen

Välkommen! Ängshagens Montessori ligger beläget i Lomma tätort. Förskolan består av en avdelning.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att vi möter varje enskilt barn där det befinner sig i sin utveckling. Vår miljö är anpassad till barnen, därför är alla bord, stolar, krokar etc. i barnens höjd. På så sätt kan barnen klara mycket själva och blir då trygga och självständiga individer. Grunderna i Montessoripedagogiken är bland annat att vi vill behålla den naturliga lust som varje barn har för att lära. Vi ger därför barnen en stor frihet att upptäcka världen omkring sig. En stor frihet ger också ansvar. Barnen får lära sig tidigt att ta ansvar för sig själva. Vi vill också att barnen ska få skapa och kommunicera och utvecklas som individ genom olika uttrycksformer såsom bild, rytmik, dans och rörelse. Vi har idrott varje vecka för de större barnen.

Förskolan och vår omgivning

Förskolans lokaler finns på Smultrongården, och därifrån har vi nära till lekplatser, grönområden och idrottshall.

Ingår i samlingsnamnet Smultrongården 

  • Smultronställets förskola, två avdelningar 
  • Ängshagens Montessoriförskola
  • Grupplokal familjedaghem
  • Öppen förskola
  • OB-omsorg

Adress

Smultrongatan 2, 234 43 Lomma

Sidansvarig: Eva Böttern

Senast uppdaterad: