Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ängshagens Montessori

barnfötter

Välkommen! Ängshagens montessori ligger centralt beläget i Lomma. Förskolan består av en avdelning.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att vi möter varje enskilt barn där det befinner sig i sin utveckling. Vår miljö är anpassad till barnen, därför är alla bord, stolar, krokar etc. i barnens höjd. På så sätt kan barnen klara mycket själva och blir då trygga och självständiga individer. Grunderna i Montessoripedagogiken är bland annat att vi vill behålla den naturliga lust som varje barn har för att lära. Vi ger därför barnen en stor frihet att upptäcka världen omkring sig. En stor frihet ger också ansvar. Barnen får lära sig tidigt att ta ansvar för sig själva. Vi vill också att barnen ska få skapa och kommunicera och utvecklas som individ genom olika uttrycksformer såsom bild, rytmik, dans och rörelse.

Förskolan och vår omgivning

Förskolans centrala placering gör att vi har tillgång till stora gräsytor, grönområden och idrottshall. Under sommarhavlåret har vi utomhusgymnastik.

Adress

Ringvägen 11 C, 234 81 Lomma

Sidansvarig: Lisbeth Berngarn
Senast uppdaterad: 2017-07-11