Alnarps förskola

Klöver

Välkommen! Alnarps förskola ligger strax utanför Lomma tätort i riktning mot Malmö. Förskolan består av fyra avdelningar: Vitsippan, Snödroppen, Gullvivan och Tussilagon.

Verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med utepedagogisk profil. Vi ser utemiljön som ett komplement till innemiljön och med vars hjälp vi kan stimulera till lärande med alla sinnen. Förskolan innehar grön flagg, vilket innebär att vi ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, som förenar miljontals barn och unga runt om i världen.

Förskolan och vår omgivning

Förskolan ligger nära Alnarpsparken som besöks flera gånger i veckan. I den stora parken finns möjligheter för barnen att vara nyfikna och utforska naturen tillsammans.

Adress

Smedjevägen 8, 230 53 Alnarp

Kontaktuppgifter

Vitsippan

0733-41 15 71

Snödroppen

0733-41 12 06

Gullvivan

0733-41 15 73

Tussilagon

0733-41 15 75

Anna Harald

Skoladministratör

0733-41 10 19

Sidansvarig: Maria Wimmerstedt

Senast uppdaterad: