I Lomma kommun finns det
förskolor och familjedaghem
för barn som är mellan 1 och 5 år.

I förskolan är barnen indelade i grupper.
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare.

Barnen kan också få plats
i pedagogisk omsorg.
Då har en dagmamma
hand om barnen i sitt hem.
Dagmamman kan också ta med sig barnen
till en lokal och träffa fler dagmammor och barn.

Hela den här texten handlar om både förskola och pedagogisk omsorg.

Förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Barn leker med Lego.

Vi erbjuder alla barn en verksamhet som ska vara rolig, trygg och lärorik. I Lomma kommun finns förskolor och pedagogisk omsorg, tidigare familjedaghem, för barn mellan ett och fem år.

Förskola

Förskoleverksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet. I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och resurspedagoger som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 18).

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Pedagogisk omsorg  innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem. Värdegrunden i förskolans läroplan (Lpfö 18) gäller för pedagogisk omsorg. Förskolans läroplan (Lpfö 18) är även vägledande för verksamheten.

Öppen förskola

Öppen förskola är till för dig som är hemma med små barn. Här kan barnen leka enskilt eller i grupp. Det kostar inget och du behöver inte anmäla barnet i förväg.

Kontaktuppgifter

Thomas Kvist

Verksamhetschef förskola

Martin Persson

Förvaltningschef

Sidansvarig: Thomas Kvist
Senast uppdaterad: