I Lomma kommun finns det
förskolor och familjedaghem
för barn som är mellan 1 och 5 år.

I förskolan är barnen indelade i grupper.
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare.

Barnen kan också få plats
i pedagogisk omsorg.
Då har en dagmamma
hand om barnen i sitt hem.
Dagmamman kan också ta med sig barnen
till en lokal och träffa fler dagmammor och barn.

Hela den här texten handlar om både förskola och pedagogisk omsorg.

Förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Barn leker med Lego.

Vi erbjuder alla barn en verksamhet som ska vara rolig, trygg och lärorik. I Lomma kommun finns förskolor och pedagogisk omsorg, tidigare familjedaghem, för barn mellan ett och fem år.

Förskola

Förskoleverksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet. I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och resurspedagoger som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 18).

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Pedagogisk omsorg  innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem. Värdegrunden i förskolans läroplan (Lpfö 18) gäller för pedagogisk omsorg. Förskolans läroplan (Lpfö 18) är även vägledande för verksamheten.

Öppen förskola

Öppen förskola är till för dig som är hemma med små barn. Här kan barnen leka enskilt eller i grupp. Det kostar inget och du behöver inte anmäla barnet i förväg.

Information om sommarens sammanslagning av förskolor och fritidshem 2022

Under sommarmånaderna brukar förskolor och fritidshem bedriva samlad verksamhet på en förskola/skola i norra kommundelen och en i södra kommundelen. Vilken skola det blir kommuniceras av berörd skolledning.

Enligt planering sker sammanslagning under veckorna 28-32.

Övergång mellan förskola och fritidshem sker den 18 augusti, vilket är första möjliga startdatum på fritidshem för förskoleklassen läsåret 2022/2023.

Om omsorgsbehov finns under sommarmånaderna fram till och med 17 augusti ska inte förskoleplatsen sägas upp.

Kontaktuppgifter

Thomas Kvist

Verksamhetschef förskola

Sidansvarig: Thomas Kvist
Senast uppdaterad: