Kontakta Centrala barn- och elevhälsan

Hos oss på arbetar flera olika funktioner. Alla finns för barnens bästa.

Våra skoladministratörer är på många sätt ansiktet utåt för Centrala barn- och elevhälsan. De är "spindlar i nätet" och har koll på det mesta. Vet du inte vem du ska kontakta på Centrala barn- och elevhälsan, kan du vända dig till Christine eller Liz, så blir du sannolikt rätt lotsad vidare.

Administratör Christine Uneram
0733-41 14 40
christine.uneram@lomma.se

Verksamhetschefen leder och fördelar arbetet på Centrala barn- och elevhälsan. En stor del av den operativa personalen arbetsleds ute i kärnverksamheterna, men det huvudsakliga arbetsgivaransvaret finns på Centrala barn- och elevhälsan. Beslut om tilläggsbelopp etc fattas av områdeschef för Centrala barn- och elevhälsan.

Verksamhetschef Ingela Roxenby
0733-41 10 25
ingela.roxenby@lomma.se

Logopederna arbetar med språk-, läs- och skrivutredningar samt handledning och utbildning. Logopederna på Centrala barn- och elevhälsan arbetar för att barn och ungdomar i Lomma kommun ska få bra förutsättningar att utveckla sitt språk och sin läs- och skrivförmåga. Vi handleder och utbildar personal inom förskola och skola samt träffar elever för utredning.

Logoped Mia Berglind
040-641 10 24, 0733-41 10 24
mia.berglind@lomma.se

Logoped Malin Lindner
0733-41 10 25
malin.lindner@lomma.se

Skoldatateket fokuserar på digitala lärverktyg som kan underlätta skolarbetet för ALLA elever, men framförallt de som har koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Skoldatateket vänder sig till pedagoger, elever och vårdnadshavare för visning, handledning och genomgång av de digitala lärverktyg som vi har tillgång till i kommunen. Du hittar skoldatateket här:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pernilla Olsson
0733-41 12 01
pernilla.olsson@edu.lomma.se

Organisatoriskt ingår kuratorerna i den Centrala barn- och elevhälsan, men de har placering ute på respektive skola. Funktionsledarskapet för kuratorerna ligger på respektive rektor för den aktuella skolan. Tillsammans med övriga yrkeskategorier arbetar kuratorerna med att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Kuratorn har eleven i fokus och värnar hens perspektiv.

Kurator Marie Kristoffersson
0733-41 16 79
marie.kristoffersson@lomma.se
 
Kurator Bengt-Åke Olsson
0733-41 12 79
bengt-ake.olsson@lomma.se

Kurator Monica Olsson
0733-41 13 21
monica.olsson@lomma.se
 
Kurator Sandra Salling
0733-41 13 90
sandra.salling@lomma.se

Kurator Cecilia Öhrn
0733-41 16 36
cecilia.ohrn@lomma.se

Kurator Moa Paulsson
0733-41 16 27
moa.paulsson@lomma.se

Kurator Maria Brunnström
0730-87 29 70
maria.brunnstrom@lomma.se

Organisatoriskt ingår skolsköterskorna på Centrala barn- och elevhälsan, men de har placering ute på skolan. Funktionsledarskapet för skolsköterskorna ligger på respektive rektor för den aktuella skolan. Tillsammans med övriga yrkeskategorier arbetar skolsköterskorna med att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vid behov kan remiss skrivas för vidare utredning av psykisk eller fysisk ohälsa. Vid sjukdom hänvisas till vårdcentral.

Skolsköterska Boel Bergström (Rutsborgskolan)
040-641 16 08, 0733- 41 16 08
boel.bergstrom@lomma.se

Skolsköterska Irene Broman (Pilängskolan)
040-641 13 22, 0733-41 13 22
iren.broman@lomma.se

Skolsköterska Madeleine Jirdén (Karstorpskolan Norra, Strandskolan)
0733- 41 13 45
madeleine.jirden@lomma.se

Skolsköterska Carina Kennedy (Karstorpskolan Södra, Alléskolan)
0733- 41 15 67
carina.kennedy@lomma.se

Skolsköterska Ebba Bergdal (Fladängskolan)
0733-41 13 89
ebba.bergdal@lomma.se
 
Skolsköterska Inga Stener (Bjärehovskolan F-2, Löddesnässkolan)
0733-41 16 21
inga.stener@lomma.se

Skolsköterska Ulrica Bennison (Bjärehov 3-9)
0733-41 10 21
ulrica.bennison@lomma.se

Skolsköterska, medicinskt ledningsansvar, Carina Wendel (Alfredshällskolan)
0733-41 10 30
carina.wendel@lomma.se

Psykologerna i Lomma kommun arbetar med utredning, handledning och utbildning.

Leg. psykolog Nafetiti Brown
040-641 10 26, 0733-41 10 26
nafetiti.brown@lomma.se

Leg. psykolog Åsa Bankert
0733-41 10 28,
asa.bankert@lomma.se

Samordnare/leg. psykolog Dan Teglund
040-641 10 29, 0733-41 10 29
dan.teglund@lomma.se

Psykolog Rezgar Hayder
0733-41 14 45
rezgar.hayder@lomma.se

Specialpedagogerna på Centrala barn- och elevhälsan arbetar med operativt elevarbete, handledning, metodutveckling och utbildning.

Specialpedagog Petra Bauer (förskola)
0733-41 12 04
petra.bauer@edu.lomma.se

Specialpedagog Emma McCormick (förskola)
0733-41 10 34
emma.mccormick@edu.lomma.se

Specialpedagog Suzanne Alkewall (förskola)
0733-41 11 29
suzanne.alkewall@edu.lomma.se
 
Specialpedagog Anne Liljeberg (skola)
0733-41 14 41
anne.liljeberg@edu.lomma.se
 
Pedagog Malin Jisander (skola)
0733-41 10 36
malin.jisander@edu.lomma.se

Pedagog Tina Friborn (skola)
0733-41 10 20
kristina.friborn@edu.lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: 2020-01-29