Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta Resurscentrum

Hos oss på Resurscentrum arbetar flera olika funktioner. Alla finns för barnens bästa.

Våra skoladministratörer är på många sätt ansiktet utåt för Resurscentrum. De är "spindlar i nätet" och har koll på det mesta. Vet du inte vem du ska kontakta på Resurscentrum, kan du vända dig till Lisa eller Liz, så blir du sannolikt rätt lotsad vidare.

Administratör Christine Uneram
040-641 14 40
christine.uneram@lomma.se

Skoladministratör Liz Karlstedt
040-641 13 33
liz.karlstedt@lomma.se

Verksamhetschefen leder och fördelar arbetet på Resurscentrum. En stor del av den operativa personalen arbetsleds ute i kärnverksamheterna, men det huvudsakliga arbetsgivaransvaret finns på Resurscentrum. Beslut om tilläggsbelopp etc fattas av områdeschef för Resurscentrum.

Verksamhetschef Ingela Roxenby
040-6411025
ingela.roxenby@lomma.se

Logopederna arbetar med språk-, läs- och skrivutredningar samt handledning och utbildning. Logopederna på Resurscentrum arbetar för att barn och ungdomar i Lomma kommun ska få bra förutsättningar att utveckla sitt språk och sin läs- och skrivförmåga. Vi handleder och utbildar personal inom förskola och skola samt träffar elever för utredning.

Logoped Mia Berglind
040-641 10 24
mia.berglind@lomma.se

Logoped Malin Lindner
040-641 13 52
malin.lindner@lomma.se

Skoldatatekets syfte är att medverka till stimulerande, utvecklande och stimulernde lösningar för elever i behov av särskilt stöd med hjälp av digitala verktyg. Skoldatateket ger även pedagoger fortbildning och handledning kring digitala program. Besök gärna skoldatateket (klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Pernilla Olsson
0733-41 12 01
pernilla.olsson@edu.lomma.se

Organisatoriskt ingår kuratorerna på Resurscentrum, men har placering ute på skolan. Funktionsledarskapet för skolkuratorerna ligger på respektive rektor för den aktuella skolan.

Kurator Marie Kristoffersson
0733-41 17 79
marie.kristoffersson@lomma.se
 
Kurator Bengt-Åke Olsson
0733-41 12 79
bengt-ake.olsson@lomma.se

Skolkurator Monica Olsson
0733-41 13 21
monica.olsson@lomma.se
 
Kurator Sandra Salling
0733-41 13 90
sandra.salling@lomma.se

Skolkurator Cecilia Öhrn
0733-41 16 36
cecilia.ohrn@lomma.se

Organisatoriskt ingår skolsköterskorna på Resurscentrum, men har placering ute på skolan. Funktionsledarskapet för skolsköterskorna ligger på respektive rektor för den aktuella skolan. Tillsammans med övriga yrkeskategorier arbetar skolsköterskorna med att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vid behov kan remiss skrivas för vidare utredning av psykisk eller fysisk ohälsa. Vid sjukdom hänvisas till vårdcentral.

Skolsköterska Boel Bergström (Rutsborgskolan)
040-641 16 08, 0733- 41 16 08
boel.bergstrom@lomma.se

Skolsköterska Irene Broman (Pilängskolan)
040-641 13 22
iren.broman@lomma.se

Skolsköterska Madeleine Jirdén (Karstorpskolan Norra, Strandskolan)
0733- 41 13 45
madeleine.jirden@lomma.se

Skolsköterska Carina Kennedy (Fladängskolan, Alléskolan)
0733- 41 15 67
carina.kennedy@lomma.se

Skolsköterska Ebba Bergdal (Karstorpskolan Södra)
0733-41 13 89
ebba.bergdal@lomma.se
 
Skolsköterska Inga Stener (Bjärehovskolan F-3, Löddesnässkolan)
0733-41 16 21
inga.stener@lomma.se

Skolsköterska Ulrica Bennison (Bjärehov 4-9)
0733-41 10 21
ulrica.bennison@lomma.se

Skolsköterska, medicinskt ledningsansvar, Carina Wendel (Alfredshällskolan)
0733-41 10 30
carina.wendel@lomma.se

Psykologerna i Lomma kommun arbetar med utredning, handledning och utbildning.

Psykolog Nafetiti Brown
040-641 10 26
nafetiti.brown@lomma.se

Psykolog Åsa Bankert
0733-41 10 28
asa.bankert@lomma.se

Samordnare/psykolog Dan Teglund
040-641 10 29
dan.teglund@lomma.se

Specialpedagogerna på Resurscentrum arbetar med operativt elevarbete, handledning, metodutveckling och utbildning.

Specialpedagog Petra Bauer (förskola)
0733-41 12 04
petra.bauer@edu.lomma.se

Specialpedagog Emma McCormick (förskola)
0733-41 10 34
emma.mccormick@edu.lomma.se

Specialpedagog Suzanne Alkewall (förskola)
0733-41 11 29
suzanne.alkewall@edu.lomma.se
 
Specialpedagog Anne Liljeberg (skola)
0733-41 14 41
anne.liljeberg@edu.lomma.se
 
Pedagog Malin Jisander (skola)
0733-41 10 36
malin.jisander@edu.lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: 2019-05-20