Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta Resurscentrum

Hos oss på Resurscentrum arbetar flera olika funktioner. Alla finns för barnens bästa.

Våra skoladministratörer är på många sätt ansiktet utåt för Resurscentrum. De är "spindlar i nätet" och har koll på det mesta. Vet du inte vem du ska kontakta på Resurscentrum, kan du vända dig till Lisa eller Liz, så blir du sannolikt rätt lotsad vidare.

Skoladministratör Lisa Granbom
040-641 14 40
lisa.granbom@lomma.se

Skoladministratör Liz Karlstedt
040-641 13 33
liz.karlstedt@lomma.se

Verksamhetschefen leder och fördelar arbetet på Resurscentrum. En stor del av den operativa personalen arbetsleds ute i kärnverksamheterna, men det huvudsakliga arbetsgivaransvaret finns på Resurscentrum. Beslut om tilläggsbelopp etc fattas av områdeschef för Resurscentrum.

Verksamhetschef Ingela Roxenby
040-6411025
ingela.roxenby@lomma.se

Logopederna arbetar med språk-, läs- och skrivutredningar samt handledning och utbildning. Logopederna på Resurscentrum arbetar för att barn och ungdomar i Lomma kommun ska få bra förutsättningar att utveckla sitt språk och sin läs- och skrivförmåga. Vi handleder och utbildar personal inom förskola och skola samt träffar elever för utredning.

Logoped Mia Berglind
040-641 10 24
mia.berglind@lomma.se

Logoped Malin Lindner
040-641 13 52
malin.lindner@lomma.se

Resurslärarna är legitimerade, behöriga lärare med spets- och specialistkompetenser. De har dock inte specialpedagog eller speciallärarutbildning. Resurslärarna arbetar med såväl operativt elevarbete som med handledning, utbildning och metodutveckling. Besök gärna även skoldatateket (klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Samordnare/resurslärare Fredrik Bokbacke
0733-41 12 02
fredrik.bokbacke@edu.lomma.se

Resurslärare Ragnar Andrée
0733-41 12 03
ragnar.andre@edu.lomma.se

Resurslärare Pernilla Olsson
0733-41 12 01
pernilla.olsson@edu.lomma.se

Organisatoriskt ingår skolkuratorerna på Resurscentrum, men har placering ute på skolan. Funktionsledarskapet för skolkuratorerna ligger på respektive rektor för den aktuella skolan.

Skolkurator Marie Kristoffersson
0733-41 17 79
marie.kristoffersson@lomma.se

Skolkurator Bengt-Åke Olsson
0733-41 12 79
bengt-ake.olsson@lomma.se

Skolkurator Monica Olsson
0733-41 13 21
monica.olsson@lomma.se

Skolkurator Moa Paulsson
0733-41 13 90
moa.paulsson@lomma.se

Skolkurator Cecilia Öhrn
0733-41 16 36
cecilia.ohrn@lomma.se

Organisatoriskt ingår skolsköterskorna på Resurscentrum, men har placering ute på skolan. Funktionsledarskapet för skolsköterskorna ligger på respektive rektor för den aktuella skolan. Tillsammans med övriga yrkeskategorier arbetar skolsköterskorna med att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Vid behov kan remiss skrivas för vidare utredning av psykisk eller fysisk ohälsa. Vid sjukdom hänvisas till vårdcentral.

Skolsköterska Boel Bergström (Rutsborgskolan)
040-641 16 08, 0733- 41 16 08
boel.bergstrom@lomma.se

Skolsköterska Irene Broman (Pilängskolan)
040-641 13 22
iren.broman@lomma.se

Skolsköterska Madeleine Jirdén (Karstorpskolan Norra, Strandskolan)
0733- 41 13 45
madeleine.jirden@lomma.se

Skolsköterska Carina Kennedy (Fladängskolan, Alléskolan)
040-641 15 67, 0733- 41 15 67
carina.kennedy@lomma.se

Skolsköterska Emelie Ridderstråle (Karstorpskolan Södra)
040-641 13 89
emelie.ridderstrale@lomma.se

Skolsköterska Inga Stener (Bjärehovskolan F-3, Löddesnässkolan)
0733-41 16 21
inga.stener@lomma.se

SkolsköterskaUlrica Bennison (Bjärehov 4-9)
040-641 17 78
ulrica.bennison@lomma.se

Skolsköterska, medicinskt ledningsansvar, Carina Wendel (Alfredshällskolan)
040-641 10 30
carina.wendel@lomma.se

Psykologerna i Lomma kommun arbetar med utredning, handledning och utbildning.

Psykolog Nafetiti Brown
040-641 10 26
nafetiti.brown@lomma.se

Samordnare/psykolog Dan Teglund
040-641 10 29
dan.teglund@lomma.se

Specialpedagogerna på Resurscentrum arbetar med operativt elevarbete, handledning, metodutveckling och utbildning.

Samordnare förskola/specialpedagog Petra Bauer (förskola)
0733-41 12 04
petra.bauer@edu.lomma.se

Specialpedagog Carita Mann (förskola)
0733-41 10 34
carita.mann@edu.lomma.se

Specialpedagog Erika Sigeback (skola)
0733-41 11 29
erika.sigeback@edu.lomma.se
 
Samordnare skola/specialpedagog Ursula Willstedt Svensson (skola)
0733-41 14 41
ursula.willstedt-svensson@edu.lomma.se

Talpedagog Boel Åhnberg Johansson (skola)
0733-41 10 28
boel.ahnberg-johansson@edu.lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: 2017-10-16