Sommaren 2020 var Kajatan i Lomma en gågata.
Det innebar att du inte fick köra bil där.
Du fick cykla och gå.
Kajgatan var en gågata från onsdagen den 1 juli
till och med onsdagen den 19 augusti 2020.

Sommargata i Lomma hamn

Sommargatan i Lomma hamn 2020.

I somras var Kajgatan i Lomma hamn en gågata. Mellan den 1 juli och 19 augusti byttes biltrafiken ut mot strosande hemesterfirare, uteserveringar, planteringar och allmänna sittmöbler. Detta gjorde Lomma kommun som ett test, för att skapa en levande och inbjudande miljö, till fots eller cykel, längs kajen i Lomma hamn.

Kajgatan var avstängd i höjd med Varvstorget fram till Tullhustorget. Förutom att gå var det tillåtet att cykla på gatan, förutsatt att cyklister höll gångfart och lämnade företräde åt gående. Gågatan i Lomma hamn var ett test från Lomma kommuns sida för att råda bot på den biltrafik som tidigare upplevts som störande under sommartid längs Kajgatan. Varuleveranser, räddningstjänst eller parkering för rörelsehindrade personer var tillåtna på gågatan.

Människor i rörelse på gågata. Planteringar med blommor

Alla parkeringsplatser längs Kajgatan togs bort under perioden 1 juli–19 augusti, då Sommargatan var igång. Det skapde utrymme för uteserveringar och andra verksamheter att flytta ut mot gatan. Samtidigt smyckade Lomma kommun ut gatan med allmänna sittmöbler, solfåtöljer, cykelparkeringar och blommor.

Just nu pågår en utvärdering av gågatan i Lomma hamn. Mer information kommer när utvärderingen är klar.

Satellitbild med markering på delar av Kajgatan som blir gågata. Från Tullhustorget till Varvstorget
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: