Centralens verksamhet

Centralens entré

Keks är ett nätverk för fritidsgårdar i Sverige och står för kvalitet och kompetens i samverkan. Vår verksamhet och hur vi ser på ungdomar och deras potential grundar sig mycket i det som Keks står för och som vi använder oss av för att säkra kvalitet och utveckling i vår verksamhet. 

Läs mer om Keks - Kvalitet och kompetens i samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi samarbetar gärna med skolorna i vårt närområde genom följande verksamhet:

Nätetik

Vi på Centralen erbjuder något som vi kallar Nätetik. I årskurs 5 och 7 har vi det som en del av Trygghetsdagarna på brandstationen i Lomma. Tillsammans med polisen har vi arbetat fram en lektion där vi pratar om hur det är att vara ung på internet. Detta ur ett positivt perspektiv men vi tar även upp saker som man bör tänka på och vara lite försiktig med.

Vi erbjuder även Nätetik i lektionsform om cirka 40 minuter. Detta gäller för årskurs 5 under vårterminen. Under dessa lektioner finns det möjlighet att prata om specifika ämnen eller händelser på nätet som är aktuella just i er klass.

Kontakt:

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete. Tillsammans med unga
arbetar vi för jämställdhet och mot våld. Fokus ligger på normer för manlighet och hur det påverkar oss alla. Vi kommer att jobba med följande ämnen:

 • Synliggörande av normer (mansnormen, vardagliga normer m fl.)
 • Diskussionsövningar
 • Forumspel kring normer
 • Rollspelsövning
 • Teambuilding (Demokratisk process)

Läs mer om Machofabriken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:

Internationellt ungdomsutbyte och volontär inom Europa

Känner du till någon elev/ungdom som är nyfiken och intresserad av internationellt ungdomsutbyte eller att arbeta som volontär? Kontakta gärna oss på Centralen då vi har personal som arbetar med detta.

Ungdomsutbyten och kompetensutveckling hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt:

Fritidsledare Narriman Janssen

MoV (Metod och Verkstad)

På Centralen finns det personal som är utbildad i MoV, Metod och Verkstad.
Detta är en utbildning i hur man håller olika sorters möten och workshops såsom:

 • Framtidsverkstad
 • Open space
 • Dialogcafé
 • Appreciative Inquiry (AI)

Metoderna och grundtanken är användbara vid alla typer av möten där man vill skapa engagemang, effektivitet och meningsfullhet.

Läs mer på Framtidsverkstäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt:

ANDT (Alkohol Narkotika Doping Tobak)

Vi på Centralen arbetar tillsammans med skolans elevhälsoteam och polis med ANDT (Alkohol Narkotika Doping Tobak) frågor och är ute på klassrumsbesök samt deltar i/håller i föräldramöten i årskurs 7 och 8.

Kontakt:

Områdeschef Pia Alexius , tel 0733-41 12 43

Gruppverksamheter

Utifrån era behov i klassen kan vi vara till förfogande att hålla i olika sorters gruppverksamheter. Målet kan vara att t.ex. stärka sammanhållningen i klassen och förbättra klimatet och arbetsron. Utgångsläget är beroende av hur det ser ut just i er klass.

Ibland kan behovet ligga i en viss gruppkonstellation, ibland mellan tjejer och killar. Vi skräddarsyr olika träffar efter samtal med dig som klassmentor.

Kontakt:

DISA

DISA är en gruppmetod som används främst i skolor med målet att förebygga stress och depressiva symptom hos ungdomar i år 7-9. Under tio lektioner följs ett arbetsmaterial där vi hjälper ungdomarna att hitta strategier för att:

 • Bryta och förändra negativa tankemönster.
 • Öka hälsofrämjande aktiviteter.
 • Kommunikationsträning och träning i problemlösningsstrategier.
 • Stärka självkänslan, den sociala förmågan och det sociala nätverket.

Vi vill försöka hjälpa ungdomarna att helt enkelt må lite bättre lite oftare!
Undervisningen leds av DISA utbildade gruppledare från Centralen och skolans elevhälsoteam.

Läs mer om DISA-metoden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:

Pilängskolan: Fritidsledare Susanne Olsson

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Pia Alexius
Senast uppdaterad: