Här skriver Michela Zungri om
sin tid som volontär i Sverige.

Texten kommer först på engelska,
sedan översatt till svenska.

Blogg ESC Volontär

Här skriver Michela Zungri om sin tid som volontär i Sverige. Texten kommer först på engelska, sedan översatt till svenska.

Michela Zungri, ESC-volontär

September/oktober 2021

Hej alla! Since my last updates, activities have resumed piece by piece and soon our fritidsgård can come back to its full potential. 

Already in the summer months there were more chances to meet youth and organize events.

In late spring, I had the chance to meet the LGBTQ+ youth group in Bjärred's
Stationen 2.0. I met the group in April for the first time: we shared our stories in a
very welcoming environment. Since June was the pride month, we had an online
meeting with some members of LGBTQ+ community in Italy. It was a chance for
Bjärred's youth to widen their perspective about community throughout Europe, in
particular in Italy. They were enthusiastic! We also discussed the importance of
having laws protecting LGBTQ+ community. This meeting turned out great and I was
really glad to share with youth a glimpse of reality outside of Sweden.

In June I had the amazing chance to hold a workshop for youth in the municipality of
Höör. The theme of the week was “puppet theatre”! We made foam rubber puppets
from scratch: starting from designing, through shaping and glueing, till final
decoration. As a wrap-up project, we shot a music video with the puppets - the
Muppet Show's style! It has been an incredible experience to see the kids
experimenting with new crafting techniques and materials. Later that month, I joined
the “Sommarkollo” activities as an assistant tutor to the youth organizing activities for
younger kids.

In a blink of an eye, it was summer vacation already. I could visit different places in
Skåne, my favourite were Hven Island and Simrishamn. I also spent five days in
Stockholm and it was completely mind blowing! The city stole my heart and it was
the first time I went alone on a trip. That's what the European Solidarity Corps is
about, pushing oneself’s comfort zone. After Stockholm, I paid a visit to another
capital city in Europe... the beautiful Copenhagen. It was very brief but the weather
was nice and I could enjoy long walks along the city center.

The new school year has started and we have kicked off activities with the new 4th
graders! On top of it all, I paid a visit to another organization hosting volunteers in
Borås. I learnt about their approach to volunteering projects.

Overall, this last year was full of experiences, meetings, travels, and learning. I am
very happy to have been part of the European Solidarity Corps and be hosted in the
beautiful municipality of Lomma. I feel I have grown on so many levels and I hope I
was an inspiration to somebody else to enroll in this life-changing experience!

Follow my weekly activities in Centralen on Instagram, @esc_lommak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk översättning

Hej alla! Sedan min förra uppdatering har de flesta aktiviteterna och verksamheten så smått börjat återgå till det normala.

Redan innan sommaren fanns det möjlighet att återigen träffa ungdomar och anordna event.

I våras fick jag chansen att träffa LGBTQ+ ungdomsgruppen på Stationen 2.0 i
Bjärred. Jag träffade dem i april för första gången, vi delade med oss av våra
historier i en väldigt varm och välkomnande miljö.

Eftersom det var Pridemånad i juni så hade vi ett online möte med LGBTQ+
ungdomar i Italien. Detta var en chans för Bjärreds ungdomarna att vidga sina vyer
gällande olika communities inom detta område i Europa och speciellt då Italien. De
var väldigt entusiastiska! Vi diskuterade även vikten av att ha lagar som skyddar
LGBTQ och dess communities. Mötet var väldigt lyckat och jag är glad att jag kunde
ge ungdomarna en inblick i verkligheten även utanför Sverige.

I juni fick jag en fantastisk chans att hålla i en workshop för ungdomar i Höörs
kommun. Temat för denna workshop var “Dockteater”! Vi gjorde skumgummidockor
från grunden: vi började med designen, formande och klistrande och till slut den
slutgiltliga dekorationen. Som ett litet avslutningsproject spelade vi in en musikvideo
med dockorna à la Muppet style. Det var en fantastisk upplevelse att se barnen
experimentera med olika skapande tekniker och med olika material. Senare samma
månad deltog jag som assisterande ledare i “Sommarkollo”-aktiviteterna i Lomma
kommun för de lite yngre barnen.

Helt plötsligt var det redan sommarlov. Jag fick möjligheten att besöka olika platser i
Skåne, mina favoriter var ön Hven och Simrishamn. Jag spenderade också några
dagar i Stockholm, vilket var häpnadsväckande! Den staden stal mitt hjärta och det
var faktiskt första gången som jag reste alldeles själv. Det är det som the European
Solidarity Corps handlar om, att gå utanför ens egna komfortzon! Efter Stockholm
besökte jag en annan av Europas huvudstäder nämligen.. den vackra staden
Köpenhamn! Det var endast ett kort besök men vädret var fint och jag fick chansen
att vandra långa sköna promenader i centrala Köpenhamn.

Den nya skolterminen har nu startat med ett gäng nya fjärdeklassare på
Fritidsklubben. Mitt i allt detta så åkte jag till Borås och besökte en annan
organisation som arbetar med volontärer. Här lärde jag mig om deras sätt att arbeta
med volontärsprojekt.

I det stora hela har det senaste året varit fullt av erfarenheter, möten, resande,
upplevelser och lärande. Jag är väldigt glad över att få deltagit i the European
Solidarity Corps i den vackra kommunen Lomma. Jag känner att jag vuxit väldigt
mycket på så många olika områden och jag hoppas kunna inspirera andra till att
anmäla sig till den här fantastiska livsförändrande erfarenheten!

Följ mina veckovisa aktiviteter i Centralen på Instagram, @esc_lommak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Michela Zungri, ESC-volontär

Mars/april 2021

Hejsan alla! Three months have gone by and here we are again.

The weather is getting warmer day by day and we can start feeling the spring approaching nice and slow.

I had the opportunity to experience my first winter season in Sweden. Wandering around Lomma in December, I could enjoy the mesmerizing sight of Christmas lights in every window. That is surely a cozy memory I’ll treasure. Unfortunately, we didn’t get a white Christmas… but I felt very lucky to have a snowy February! The landscape changed completely: it lit up and cheered up spirits.

It hasn’t been an easy winter, especially for the youngest generations. The current situation is forcing us to change our daily routines and to pay particular attention to the well-being of our visitors in Centralen. Our activities have been reshaped to meet the new guidelines therefore we improved our presence online: even though we can’t meet physically at the moment, it doesn’t mean we cannot meet at all. We set up a Discord server for Lomma’s youth to join so they can voice- and videochat, watch a livestream or play games with us. As we wanted to reach as many youngsters as possible, we also boosted our Instagram account interactions. By following @centralenlomma on Instagram, youth can take part in online quizzes, be involved in goodie bags hunting around the town or interact with us as we go live on our account. However, youth who’d rather take some time off the screen can still meet Centralen’s staff in the square or around the town centre.

One of the European Solidarity Corps volunteering’s goals is to set the scene for different cultures to meet. I’m continuously learning new things about the Swedish lifestyle and trying to give in return as much Italian culture as I can. Starting with colleagues in Centralen, during a themed team building activity, I taught them how to make proper Italian lasagna and traditional dessert tiramisù. I hope to repeat this experience soon for our youth.

Also I am working very hard on my Swedish language skills. Pupils from our fritidsklubbar are gleefully teaching me new words every day and I actually feel my competences improving thanks to my interaction with them. This makes us all very proud.

In the meantime we are planning for future activities. Nothing can be shared for the time being but it’s going to be a lot of fun. I can’t wait to share with you all what we have in mind for the upcoming summer!

Follow my weekly activities in Centralen on Instagram, @esc_lommak! External link, opens in new window.

Svensk översättning

Hejsan alla! Nu är vi här igen och ytterligare tre månader har passerat.

Vädret blir långsamt lite bättre och mildare dag för dag och vi börjar så sakteligen få vårkänslor.

Jag fick möjligheten att uppleva min första vinter i Sverige. När jag gick mina promenader i Lomma njöt jag av den förtrollande synen av julbelysning i varje fönster. Det var verkligen ett mysigt minne som jag för alltid kommer att bära med mig. Tyvärr fick vi ingen vit jul… men som tur var fick vi snö i februari. Landskapet förändrades totalt: det lyste upp såväl miljön som våra sinnen.

Det har inte varit en lätt vinter, speciellt för den yngre generationen. Den nuvarande situationen tvingar oss att ändra våra dagliga rutiner och vi får försöka att vara uppmärksamma på hur ungdomarnas mående egentligen är. Vi har varit tvungna att anpassa och förändra våra aktiviteter till de nya restriktionerna och rekommendationerna, vilket har lett till att vi har ökat vår närvaro online. Även om vi inte kan ses fysiskt för tillfället så innebär det inte att vi inte kan ses alls. Vi har gjort en Discord server där Lommas ungdomar kan möta oss och andra ungdomar, de kan livestreama, chatta och spela spel med oss. Eftersom vi vill nå så många unga som möjligt, så har vi även utökat och lagt ner mer tid på vårt Instagram konto. Genom att följa @centralenlomma på Instagram, kan ungdomarna delta i våra online Quiz, skattjakter som de får jaga i Lomma och de kan även interagera med oss när vi livestreamar via detta konto. Dock kan ungdomar som vill ta en paus från sin skärm träffa Centralens personal fysiskt, på avstånd, på till exempel torget eller på andra ställen i byn.

Ett av målen för the European Solidarity Corps volontärer är att möjliggöra olika typer av kulturella möten. Jag lär mig hela tiden nya saker om den svenska kulturen och svenskarnas levnadssätt och i gengäld försöker jag dela med mig så mycket som möjligt av min italienska kultur. Jag har till exempel lärt mina kollegor på Centralen hur man gör en äkta italiensk lasagne och en traditionell Tiramisù. Jag hoppas att jag snart får möjlighet att göra detta även med ungdomarna.

Jag arbetar också väldigt hårt med mina svenska kunskaper. Eleverna på Fritidsklubbarna lär mig gärna några nya ord varje dag och jag känner faktiskt att mina kunskaper förbättras mycket på grund av min interaktion med dem. Detta gör oss alla mycket stolta.

Under tiden planerar vi mycket för framtida aktiviteter. Det är ingenting som jag kan dela med mig av ännu men det det kommer att vara väldigt roliga saker. Jag längtar efter att kunna dela med mig av detta och allt annat som vi planerar inför sommaren!

Följ mina veckovisa aktiviteter i Centralen på Instagram, @esc_lommak External link, opens in new window.

 

Michela Zungri, i kaféet på fritidsgården Centralen

December 2020

Hej, hej! I am Michela from Italy and I will be volunteering for the next year in Centralen, one of the youth centers in Lomma kommun.

I am part of the European Solidarity Corps which is a European Union initiative for people between 18 and 30 years old to volunteer or work in projects that benefit communities all around Europe. I have started my experience in Lomma in the beginning of October after summer selection. I chose this project because it struck me as the perfect opportunity to learn about youthwork in an environment different from what I am used to. Besides, it was a chance to live one full year in the beautiful country of Sweden!

The first couple weeks of this experience have been tough. Everything was new, foreign and in Swedish! However, it quickly got better thanks to the welcoming environment in the youth center although the language barrier made it difficult to properly communicate.

Youth always tried their best to talk to me. Even when they didn’t feel comfortable with their English! That’s what the ESC project is all about: both the volunteers and the community who welcomes them are given the opportunity to continuously challenge themselves and widen their horizons.

In the middle of November, it was time for all the ESC volunteers in Sweden to gather and participate in the on arrival training course offered by the MUCF (Swedish Agency for Youth and Civil Society).

Due to the global Covid-19 pandemic, MUCF decided that it was safest to hold the training as digital meetings. Therefore all of us met on Zoom and shared thoughts, experiences, feelings and impressions about their first weeks in Sweden. We hope to meet in person soon!

Since everyone’s safety is the most important priority at the moment, many programmed activities at the youth center have been postponed. For the time being, I am planning some future projects. My aim is to bring awareness about European citizenship to the community and to engage the youth of the municipality through my activities. I can’t wait to share my own cultural background with Centralen’s visitors!

Follow my weekly activities in Centralen on instagram External link, opens in new window.

Svensk översättning

Jag heter Michela och kommer ifrån Italien. Jag kommer att arbeta som volontär på Centralen, en av mötesplatserna för ungdomar i Lomma kommun, i ett år framåt.

Jag ingår i den Europeiska Solidaritets Kåren, vilket är ett initiativ från EU för unga vuxna mellan 18 och 30 år, för volontär- eller projektarbete som gagnar samhällen runt om i Europa. Jag började min volontär period i oktober månad efter ha blivit utvald för det här projektet. Jag valde detta projekt eftersom det var ett utmärkt tillfälle att lära mig mer om ungdomsarbete i en miljö som jag vanligtvis inte arbetar i. Dessutom var det en möjlighet att få bo i vackra Sverige i ett år.

De första veckorna av denna upplevelse har varit tuffa. Allt var nytt, främmande och på svenska! Men det blev snabbt bättre tack vare den välkomnande miljön på fritidsgården även om språkbarriärer gjorde det svårt att kommunicera ordentligt.

Ungdomarna gör alltid sitt bästa för att prata med mig. Även när de inte känner sig bekväma med sin engelska! Det är vad ESC-projektet handlar om: både volontärerna och samhället som välkomnar dem ges möjlighet att ständigt utmana sig själva och bredda sina horisonter.

I mitten av november var det dags för alla ESC-volontärer i Sverige att samlas och delta i kursen vid ankomsten som erbjuds av MUCF (Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor).

På grund av den globala Covid-19-pandemin bestämde MUCF att det var säkrast att hålla kursen som digitala möten. Därför träffades vi alla på Zoom och delade tankar, upplevelser, känslor och intryck gällande våra första veckor i Sverige. Vi hoppas på att snart träffas personligen!

Eftersom allas säkerhet är den viktigaste prioriteten just nu har många planlagda aktiviteter på fritidsgården skjutits upp. För närvarande planerar jag för framtida projekt. Mitt mål är att öka medvetenheten om det europeiska medborgarskapet i samhället och att engagera kommunens ungdomar genom mina aktiviteter. Jag kan inte vänta med att dela min egen kulturella bakgrund med fritidsgården Centralens besökare!

Följ mina veckovisa aktiviteter i Centralen på instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Pia Alexius

Senast uppdaterad: