Här skriver Michela Zungri om
sin tid som volontär i Sverige.

Texten kommer först på engelska,
sedan översatt till svenska.

Blogg ESC Volontär

Här skriver Michela Zungri om sin tid som volontär i Sverige. Texten kommer först på engelska, sedan översatt till svenska.

Michela Zungri, ESC-volontär

Mars/april 2021

Hejsan alla! Three months have gone by and here we are again.

The weather is getting warmer day by day and we can start feeling the spring
approaching nice and slow.

I had the opportunity to experience my first winter season in Sweden. Wandering around
Lomma in December, I could enjoy the mesmerizing sight of Christmas lights in every
window. That is surely a cozy memory I’ll treasure. Unfortunately, we didn’t get a white
Christmas… but I felt very lucky to have a snowy February! The landscape changed
completely: it lit up and cheered up spirits.

It hasn’t been an easy winter, especially for the youngest generations. The current situation is forcing us to change our daily routines and to pay particular attention to the well-being of our visitors in Centralen. Our activities have been reshaped to meet the new guidelines therefore we improved our presence online: even though we can’t meet physically at the moment, it doesn’t mean we cannot meet at all. We set up a Discord server for Lomma’s youth to join so they can voice- and videochat, watch a livestream or play games with us. As we wanted to reach as many youngsters as possible, we also boosted our Instagram account interactions. By following @centralenlomma on Instagram, youth can take part in online quizzes, be involved in goodie bags hunting around the town or interact with us as we go live on our account. However, youth who’d rather take some time off the screen can still meet Centralen’s staff in the square or around the town centre.

One of the European Solidarity Corps volunteering’s goals is to set the scene for different
cultures to meet. I’m continuously learning new things about the Swedish lifestyle and trying to give in return as much Italian culture as I can. Starting with colleagues in Centralen, during a themed team building activity, I taught them how to make proper Italian lasagna and traditional dessert tiramisù. I hope to repeat this experience soon for our youth.

Also I am working very hard on my Swedish language skills. Pupils from our fritidsklubbar
are gleefully teaching me new words every day and I actually feel my competences
improving thanks to my interaction with them. This makes us all very proud.

In the meantime we are planning for future activities. Nothing can be shared for the time
being but it’s going to be a lot of fun. I can’t wait to share with you all what we have in mind for the upcoming summer!

Follow my weekly activities in Centralen on Instagram, @esc_lommak! External link, opens in new window.

 

Svensk översättning

Hejsan alla! Nu är vi här igen och ytterligare tre månader har passerat.

Vädret blir långsamt lite bättre och mildare dag för dag och vi börjar så sakteligen få
vårkänslor.

Jag fick möjligheten att uppleva min första vinter i Sverige. När jag gick mina promenader i
Lomma njöt jag av den förtrollande synen av julbelysning i varje fönster. Det var verkligen ett mysigt minne som jag för alltid kommer att bära med mig. Tyvärr fick vi ingen vit jul… men som tur var fick vi snö i februari. Landskapet förändrades totalt: det lyste upp såväl miljön som våra sinnen.

Det har inte varit en lätt vinter, speciellt för den yngre generationen. Den nuvarande
situationen tvingar oss att ändra våra dagliga rutiner och vi får försöka att vara
uppmärksamma på hur ungdomarnas mående egentligen är. Vi har varit tvungna att
anpassa och förändra våra aktiviteter till de nya restriktionerna och rekommendationerna,
vilket har lett till att vi har ökat vår närvaro online. Även om vi inte kan ses fysiskt för tillfället så innebär det inte att vi inte kan ses alls. Vi har gjort en Discord server där Lommas ungdomar kan möta oss och andra ungdomar, de kan livestreama, chatta och spela spel med oss. Eftersom vi vill nå så många unga som möjligt, så har vi även utökat och lagt ner mer tid på vårt Instagram konto. Genom att följa @centralenlomma på Instagram, kan ungdomarna delta i våra online Quiz, skattjakter som de får jaga i Lomma och de kan även interagera med oss när vi livestreamar via detta konto. Dock kan ungdomar som vill ta en paus från sin skärm träffa Centralens personal fysiskt, på avstånd, på till exempel torget eller på andra ställen i byn.

Ett av målen för the European Solidarity Corps volontärer är att möjliggöra olika typer av
kulturella möten. Jag lär mig hela tiden nya saker om den svenska kulturen och svenskarnas levnadssätt och i gengäld försöker jag dela med mig så mycket som möjligt av min italienska kultur. Jag har till exempel lärt mina kollegor på Centralen hur man gör en äkta italiensk lasagne och en traditionell Tiramisù. Jag hoppas att jag snart får möjlighet att göra detta även med ungdomarna.

Jag arbetar också väldigt hårt med mina svenska kunskaper. Eleverna på Fritidsklubbarna
lär mig gärna några nya ord varje dag och jag känner faktiskt att mina kunskaper förbättras mycket på grund av min interaktion med dem. Detta gör oss alla mycket stolta.

Under tiden planerar vi mycket för framtida aktiviteter. Det är ingenting som jag kan dela
med mig av ännu men det det kommer att vara väldigt roliga saker. Jag längtar efter att
kunna dela med mig av detta och allt annat som vi planerar inför sommaren!

Följ mina veckovisa aktiviteter i Centralen på Instagram, @esc_lommak External link, opens in new window.

Michela Zungri, i kaféet på fritidsgården Centralen

December 2020

Hej, hej! I am Michela from Italy and I will be volunteering for the next year in Centralen, one of the youth centers in Lomma kommun.

I am part of the European Solidarity Corps which is a European Union initiative for people between 18 and 30 years old to volunteer or work in projects that benefit communities all around Europe. I have started my experience in Lomma in the beginning of October after
summer selection. I chose this project because it struck me as the perfect opportunity to learn about youthwork in an environment different from what I am used to. Besides, it was a chance to live one full year in the beautiful country of Sweden!

The first couple weeks of this experience have been tough. Everything was new, foreign and in Swedish! However, it quickly got better thanks to the welcoming environment in the youth center although the language barrier made it difficult to properly communicate.

Youth always tried their best to talk to me. Even when they didn’t feel comfortable with their English! That’s what the ESC project is all about: both the volunteers and the community who welcomes them are given the opportunity to continuously challenge themselves and widen their horizons.

In the middle of November, it was time for all the ESC volunteers in Sweden to gather and participate in the on arrival training course offered by the MUCF (Swedish Agency for Youth and Civil Society).

Due to the global Covid-19 pandemic, MUCF decided that it was safest to hold the training as digital meetings. Therefore all of us met on Zoom and shared thoughts, experiences, feelings and impressions about their first weeks in Sweden. We hope to meet in person soon!

Since everyone’s safety is the most important priority at the moment, many programmed activities at the youth center have been postponed. For the time being, I am planning some future projects. My aim is to bring awareness about European citizenship to the community and to engage the youth of the municipality through my activities.
I can’t wait to share my own cultural background with Centralen’s visitors!

Follow my weekly activities in Centralen on instagram External link, opens in new window.

Svensk översättning

Jag heter Michela och kommer ifrån Italien. Jag kommer att arbeta som volontär på Centralen, en av mötesplatserna för ungdomar i Lomma kommun, i ett år framåt.

Jag ingår i den Europeiska Solidaritets Kåren, vilket är ett initiativ från EU för unga vuxna mellan 18 och 30 år, för volontär- eller projektarbete som gagnar samhällen runt om i Europa. Jag började min volontär period i oktober månad efter ha blivit utvald för det här projektet. Jag valde detta projekt eftersom det var ett utmärkt tillfälle att lära mig mer om ungdomsarbete i en miljö som jag vanligtvis inte arbetar i. Dessutom var det en möjlighet att få bo i vackra Sverige i ett år.

De första veckorna av denna upplevelse har varit tuffa. Allt var nytt, främmande och på svenska! Men det blev snabbt bättre tack vare den välkomnande miljön på fritidsgården även om språkbarriärer gjorde det svårt att kommunicera ordentligt.

Ungdomarna gör alltid sitt bästa för att prata med mig. Även när de inte känner sig bekväma med sin engelska! Det är vad ESC-projektet handlar om: både volontärerna och samhället som välkomnar dem ges möjlighet att ständigt utmana sig själva och bredda sina horisonter.

I mitten av november var det dags för alla ESC-volontärer i Sverige att samlas och delta i kursen vid ankomsten som erbjuds av MUCF (Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor).

På grund av den globala Covid-19-pandemin bestämde MUCF att det var säkrast att hålla kursen som digitala möten. Därför träffades vi alla på Zoom och delade tankar, upplevelser, känslor och intryck gällande våra första veckor i Sverige. Vi hoppas på att snart träffas personligen!

Eftersom allas säkerhet är den viktigaste prioriteten just nu har många planlagda aktiviteter på fritidsgården skjutits upp. För närvarande planerar jag för framtida projekt. Mitt mål är att öka medvetenheten om det europeiska medborgarskapet i samhället och att engagera kommunens ungdomar genom mina aktiviteter. Jag kan inte vänta med att dela min egen kulturella bakgrund med fritidsgården Centralens besökare!

Följ mina veckovisa aktiviteter i Centralen på instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Pia Alexius
Senast uppdaterad: