Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Amfiteatern i Lomma - utvecklingsprojekt

Lomma kommun söker projektmedel från Leader Lundaland för att utveckla Amfiteatern i Lomma. Målet är att skapa en ny utomhusarena för kulturell verksamhet. Amfiteatern ska även locka till spontanaktivitet. Med en utomhusarena kan invånarna få möjlighet till en meningsfull fritid med ett brett kulturellt utbud.

För att få med kommuninvånarnas önskemål för Amfiteatern genomför vi sommaren 2018 en enkät. Det är till stor hjälp om du vill bidra med dina idéer för Amfiteatern. Svaren är anonyma.

Var bor du?
Var bor du?

Är du
Är duVet du var Amfiteatern i Lomma ligger?
Vet du var Amfiteatern i Lomma ligger?

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Annica Widmark
Senast uppdaterad: 2018-06-28