Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öresundsparken

I närheten av Tågarps hed ligger ett friluftsområde med träddungar, gräsplättar, strandängar samt nöjen såsom Blå caféet, bangolf, boule- och volleybollplaner.

Här finns även möjlighet att grilla. Mellan åren 1950 och 1980 utgjorde området en campingplats. Området används idag mest som strövområde och som en del av strandstråket.

Många cykelpendlar från Malmö via Öresundsparken och området kan ses som en entré till Lomma från söder. Växtligheten är relativt alldaglig men man kan hitta blåklocka, gulmåra och den ovanliga trädgårdsrymlingen italiensk klockhyacint i området. Vid stranden frodas fåglar. Bland annat ejder, skärfläcka, myrspov och rödbena är vanligt förekommande och i vintertid finns här många kanadagäss. Den ovanliga naverlönnguldmalen finns i anslutning till de naverlönnar som finns i området. Andra träd som finns här är till exempel bok, björk, alm och tall.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Matilda Gradin
Senast uppdaterad: 2017-10-13