Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkfuret

Norr om Lomma ligger ett trädbevuxet område. Tillsammans med Haboljungs fure är Kyrkfuret kommunens största skogsområde.

I början av 1900-talet planterades tall i Kyrkfuret för att förhindra sandflykt. Idag har tallarna blandats med lövträd och buskar. På marken växer bland annat gulplister, lundarv, skogsbingel, lundslok, hässlebrodd och långsvingel.

Fåglar som trivs i området är korp, ormvråk, lärkfalk och den lite ovanligare mindre hackspetten som uppskattar de gamla och döda träden som finns här. Höje Å rinner igenom furet. Längs ån går det att hitta bladvass, säv, stor igelknopp, bredkaveldun, gul svärdslilja och rosendunört. Bredvid ån och i hela området finns trevliga och välbesökta promenadstigar. Friluftsfrämjandet, förskole- och skolklasser med flera använder ofta området för utflykter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Matilda Gradin
Senast uppdaterad: 2017-10-10