Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lödde å

Karta över fiske i Lödde å

Fisket i Lödde å är internationellt känt och här har ett flertal riktigt stora gäddor på över 20 kg fångats.

Fiskekort krävs för fiske i Lödde å. Fiskekortet ger dig rätt till fiske med handredskap från land och från stillaliggande eller drivande båt. Trolling är inte tillåtet. Ekolod får inte heller användas vid fiske. Varje behörig fiskare får använda max två fiskeredskap samtidigt. Fisket utanför åmynningen är förbjudet 15 september – 30 april, se karta .

För fiske inom området krävs giltigt fiskekort eller fiskerättsbevis. Kortet gäller innehavaren och dennes maka/make/sambo. Barn och ungdom under 16 år behöver inget fiskekort. Fiskekortet ska medföras vid fiske och på begäran uppvisas för tillsynsman (det finns 12 tillsynsmän inom området). Fiskekortet kostar 40 kr per dygn eller 400 kr för årskort.

Här kan du köpa fiskekort

Furulund: Bilisten 046-73 27 69

Kävlinge: Thures Sport 046-73 36 26, Preem 046-734833

Löddeköpinge: Lödde Båt & Kanotcenter, 070-546 54 25, Shell Löddeköpinge, 046-70 50 90

Fiske i Lödde å efter lax och öring är förbjudet under 1 oktober – 31 december. Övrig tid får max två fiskar fångas per fiskekort och dag. Minimått för lax och öring är 50 cm. Max två fångade och hemtagna fiskar per fiskekort och dag. Gädda med längd som överstiger 100 cm måste dock återsättas. Max tre fångade och hemtagna fiskar per kort och dag.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Matilda Gradin
Senast uppdaterad: 2017-02-21