Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmänna bestämmelser

För att en förening ska komma ifråga för stöd ska följande grundvillkor vara uppfyllda.
 • Föreningen ska vara uppbyggd på en ideell grund
 • Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.
 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med egen styrelse, stadgar och årsmöte.
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt post- eller bankgirokonto.
 • Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka föreningens verksamhet.
 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar folkbokförda i Lomma kommun, som regelbundet deltar i föreningens verksamhet, föreningens huvudsakliga verksamhet ska bedrivas inom kommunen.
 • Som medlem avses inte den, vars medlemskap är av mer tillfällig natur, som bingomedlem, dansmedlem eller liknande.
 • Föreningen ska utta medlemsavgift, personlig medlemsavgift, familjemedlemsavgift eller, i undantagsfall, institutionell medlemsavgift. Detta gäller dock inte studieförbunden.
 • Stöd utgår normalt inte till verksamhet som är berättigat till annat kommunalt stöd och ej heller till ekonomiska föreningar, organisationer, elevföreningar eller stödföreningar.
 • I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda Alkohol- och drogpolitiska programmet för Lomma kommun skall föreningarnas verksamhet aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt samt motverka diskriminering.
 • Föreningar med kommunalt stöd ska aktivt medverka till att följa de föreskrifter som utfärdas av kommunen.
 • Föreningsstöd utbetalas endast till av föreningen tecknat plus-/bankgirokonto.
 • Förening som beviljats någon form av stöd ska vid anmodan kunna uppvisa verifikationer för föreningens ekonomi.
 • Felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från framtida stöd.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: 2018-02-19